Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Cvičení humanitárních jednotek v HB
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
25
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
26
Pozvánka na výstavu ZAHRADA 2024
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
27
Pozvánka na výstavu ZAHRADA 2024
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
28
Pozvánka na výstavu ZAHRADA 2024
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
29
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
30
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
1
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
2
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
3
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
4
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
5
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Spolky a sdružení > TJ Sokol Pohled > TJ Sokol - původní > Historie jednoty

HISTORIE JEDNOTY

Samostatná organizace Tělovýchovné jednoty Sokol Pohled byla založena v roce 1921. Zakládajícími členy byli - na snímku v horní řadě (bez ohledu na čísla na fotografii): Josef Langhans, rolník; František Stránský, hajný ve výslužbě; Karel Novotný, správce lihovaru, jednatel a starosta obce; František Neuwirth, profesor gymnásia v Něm. Brodě; Alois Tajovský, pekař, I. starosta; František Novotný, správce lihovaru, otec Karla Novotného; Jaroslav Gröger, vrchní stavební rada železnic v.v.; Karel Hyblbauer, zahradník, pokladník Sokola; Antonín Zvolánek, poklasný statku, divadelník.

 

II. řada zleva: Hyvnar, kolář u statku, Jan Neubauer, cestář, velký divadelník; Antonín Altrichter, syn rolníka od Svaté Anny, Karel Štefánek, později náčelník; Karel Cikánek, cvičící člen; Václav Urban ml., keramik, II. náčelník; Antonín Pospíchal, truhlář, divadelník; Rudolf Still, obuvník; František Stříška, krejčí, dlouholetý náčelník, starosta i předseda Sokola; Antonín Jičínský, strojník a IV. náčelník; Václav Fábera, náčelník železniční stanice; Vojtěch Schusser, kovář, III. náčelník, Josef Krečman, zbudoval podlahu, jeviště a osvětlení v tělocvičně. 

III. řada zleva: František Motyčka, tesař; Václav Urban, řídící učitel; Josefa Jakšlová (provd. Hiršová), poštovní úřednice; Marie Blažková (provd. Čapková), Pavla Šlemínová (provd. za prof. Neuwirtha) III. náčelnice; Eliška Šťastníková; Anežka Blažková (provd. za Ant. Pospíchala), Karla Fáberová (provd. za J. Spirocha), úřednice ČSD, I. náčelnice; Marie Urbanová, dcera učitele; Františka Hartová; Anežka Fidlerová, Františka Šlemínová, Alois Bašta, učitel.

Sedící zleva: Slávka Nováková; Marie Hrubá; Marie Fáberová, choť přednosty ČSD; Milada Tajovská, choť starosty Sokola; Božena Urbanová, roz. Blažková; Marie Smítková, industriální učitelka, Marta Štirská, literární učitelka. Celkem tedy 43 osoby.

Sokolská jednota byla ryze český spolek sdružený v tak zvané Havlíčkově župě. V čele Sokola stál starosta a náčelník. Členové pořádali různá cvičení, převažovala základní a rekreační výchova. První tělocvičnu se pohledským Sokolům podařilo zřídit v hostinci Karla Pařila a již v roce 1923 byla na tělocvičnu přestavěna nuceně pronajatá zámecká garáž a po dalších úpravách konírny po roce 1945 byla přistavěna budova kina.

Členové a členky se zúčastňovali veřejných vystoupení především v Přibyslavi, České Bělé, v Německém Brodě, Golčově Jeníkově a jinde. Úspěšně zastupovali obec na župních cvičeních a sokolských sletech. První veřejné vystoupení Sokolů v Pohledu proběhlo 4. srpna 1935 k 15. výročí založení organizace. Zpočátku fungoval v obci pouze oddíl Základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV), ale v dalších letech vznikaly další. V roce 1925 byl založen fotbalový oddíl, v roce 1933 turistický a hokejový, v roce 1934 volejbalový, v roce 1936 atletický a cyklistický (o dost později, v roce 1977 vznikl oddíl národní házené dívek, který trénoval pan učitel Pěnička. Házenkářky obsadily v roce 1979 první místo v okrese Havl. Brod). V roce 1933 byl založen samostatný lyžařský oddíl, vedený Františkem Stříškou a instruktorem Rudolfem Kalinou. Šlo o běžkařský oddíl, čítající přes 30 členů, který se účastnil lyžařských župních kurzů, pořádal vlastní vyjížďky a vedení členům hradilo dokonce úrazové pojištění. Kromě prvních let fungování ZRTV a fotbalového oddílu neměly další oddíly vlastní výbor, vše řídili cvičitelé.

 Funkci prvního starosty Sokola Pohled vykonával až do roku 1937 Alois Tajovský, do roku 1940 Karel Novotný, správce lihovaru. V této první etapě činnosti TJ Sokol je nutné se zmínit o náčelnících, kteří de facto zajišťovali cvičení členů. Byli to Karla Fáberová–Spirochová, Václav Urban - keramik, Vojtěch Schusser – kovář, Antonín Jičínský – strojník a František Stříška – krejčí. Cvičilo se především na nářadí, pěstovala se prostná cvičení, nácviky na sokolské slety, vystupování na akademiích, sokolové se také účastnili různých výročních a reprezentativních průvodů.

V roce 1940 byla činnost TJ Sokol nacisty zakázána, zákaz činnosti však postihl i jiné české spolky jako Skaut nebo Orel a trval až do osvobození v roce 1945. Oficiálně byla činnost Sokola za války zakázána, ale členové pořádali různé jiné akce, jako byly výlety; fotbal se například hrál celou válku.

V roce 1945 se stává prvním starostou František Stříška, krejčí, který pokračuje ve vedení Sokola Pohled (i v letech 1950-1960, a to jako jeho předseda). S vítězným únorem došlo v roce 1948 ke „sjednocení tělovýchovy“. Všechny sportovní kluby a tělocvičné jednoty tak byly státem přinuceny stát se součástí TJ Sokol (Tělovýchovná jednota Sokol). Česká obec sokolská (ČOS) čili původní Sokol tak vlastně zanikl a jeho činnost byla obnovena až v lednu 1990. Tímto rokem se také uzavírá první etapa činnosti TJ Sokol v Pohledu. V roce 1949 se uskutečnil poslední sokolský slet a sokolové ještě cvičili samostatně na první celostátní spartakiádě v roce 1955 ve společné skladbě mužů a žen. Pak již ale spartakiády, původně navazující na všesokolské slety, získaly charakter masových tělocvičných přehlídek s ideologickým podtextem.

I v této době probíhala cvičení v oddíle ZRTV. Cvičily zde především děti, mládež a ženy. Vedoucí tohoto oddílu byla dlouhá léta až do ukončení jeho fungování Marie Lázničková. Cvičitelkami byly hlavně ženy. Zúčastňovaly se cvičení jak v Pohledu, tak i na všech celostátních spartakiádách. Velkou účast měl Sokol i na oslavách 700 let Pohledu v roce 1965. Největší akcí v tomto období byla místní spartakiáda v roce 1975, kdy bylo k vidění i cvičení rodičů a dětí. V menším měřítku spartakiáda proběhla i v roce 1980.

Vedení Sokola bylo v tomto období spojeno především se jménem Františka Stříšky, který 30. března 1974 umírá ve věku 74 let. Cvičitelkami byli v tomto období Marie Antošová, Marta Kocmanová, Věra Šimandlová, Marie Freudenreichová, Zdena Petrová.

Sokol se také významnou měrou podílel na organizování volnočasových aktivit pohledských dětí. V roce 1964 uspořádal první závody ve sjezdovém lyžování, které se konaly na kopci nad dnešním koupalištěm u Simtan. V pozdějších letech byly přeneseny na Duškův kopec, kde se tradice udržela až do převratu. Členové Sokola se také podíleli na organizování dětských dnů, které jsou každoročně pořádány od roku 1973. Významnou měrou se na těchto akcích podílel Antonín Ondráček a František Novák.

V roce 1988 uspořádal Sokol první ročník volejbalového turnaje, kterého se účastnila smíšená družstva z různých pohledských čtvrtí i týmy z okolních obcí. Poslední volejbalový turnaj je v kronice uváděn v roce 1995.

 STAROSTOVÉ

1921-1937 – Alois Tajovský

137-1940 – Karel Novotný

1940-1945 – TJ Sokol je zrušen

1945-1950 – František Stříška

PŘEDSEDOVÉ

1950- 1960 – František Stříška

1960-1966 – Antonín Dvořák

1966-1967 – Karel Ondráček

1967-1968 – Jaromír Tecl

1969-1972 – Vladimír Langer

1973-1974 – Miroslav Čermák

1974-1988 – Antonín Ondráček

1988-2004 – Milan Ondráček

2004 – dosud – Petr Sobotka

FOTBALOVÝ ODDÍL

Fotbal se v Pohledu začal hrát v roce 1925. První hřiště bylo vybudováno na pastvině zvané U Štítu na pozemku nájemce velkostatku Maxe Turnovského. Později se hrálo na „Rázlově“ louce směrem k Termesivům a až po čase v nynější ulici Sokolská. Žákovské družstvo začalo fungovat v roce 1936.

Zpočátku neměli hráči žádné zázemí, na konci 50. a ze začátku 60. let 20. stol. se převlékalo v kůlně po společnosti Baraba. V roce 1963 byla zahájena výstavba kabin, která trvala téměř deset let. Byla postavena střední část, 2 kabiny bez vody a patro. V roce 1978 byla vykopána studna, v letech 1980-1985 došlo k přístavbě kabiny domácích a umýváren. Do dnešní podoby byly kabiny rozšířeny v roce 2005.

Zpočátku se hrála pouze přátelská utkání, a to až do roku 1954. V roce 1955 začali hrát pohledští hráči okresní přebor, v roce 1960 po novém rozdělení státu na okresy a kraje a následné reorganizaci fotbalových soutěží byl Pohled zařazen do III. třídy. V roce 1963 hráči poprvé postoupili do okresního přeboru. Několikrát sice opět sestoupili zpět do III. třídy, ale většinou se jim dařilo udržet v okrese. V roce 1982 fotbalisté postoupili do 1. B třídy Východočeského kraje.

Žáci hráli okresní přebor a se střídavými úspěchy se pohybovali v horní polovině tabulky. Od roku 1973 byl v Pohledu pořádán žákovský turnaj v kopané Mühlfeitův memoriál.

 V roce 1972 vzniklo dorostenecké družstvo, které hrávalo zápasy před družstvem dospělých. Dorost vyhrál v roce 1985 okresní přebor a postoupil do 1. A třídy Východočeského kraje. Sešla se zde parta dorostenců, kteří v dalších letech patřili k oporám družstva dospělých pod vedením trenéra Mojmíra Šimandla. Dorost hrál tuto soutěž do roku 1990, poté opět působil v okresním přeboru.

Největšího úspěchu dosáhl pohledský fotbal v roce 1992, když si pohledské mužstvo zahrálo v poháru ČMFS s prvoligovou Bohemians Praha. V rámci soutěže vyhrál Pohled okresní a krajské kolo, zvítězil nad celky z vyšších soutěží Havlíčkův Brod, Chotěboř, Předměřice, Volanov, Hlinsko, Svitavy a nad divizními mužstvy AFK Chrudim a Kolín. Při utkání s Bohemians nastoupili: Radek Krejčík – kapitán, Bohuslav Horáček, Radek Vašíček, Karel Sobotka, Pavel Pokorný, Radek Doležal, Zdeněk Siebenbürger, Jiří Polák, Milan Fikar, Martin Tvrdík, František Růžička – gólman, Miroslav Veselský a Milan Klement. Tento zápas prohrál Pohled 1:4 (skóroval Tvrdík), ale i tak se tento úspěch dosažený pod vedením trenéra Jaroslava Merunky vepsal zlatým písmem do pohledské fotbalové historie.

V roce 2004 postoupilo A družstvo do 1. B třídy Kraje Vysočina, po roce postoupilo do 1. A třídy. Od roku 2006 hraje v 1. A třídě.

Mužstvo B dospělých bylo založeno v roce 1989 a hraje již několik let III. třídu okresního přeboru.

U družstev se vystřídalo množství trenérů kopané, z domácích to byli: František Špaček, Miroslav Hirš, Mojmír Šimandl, Jaroslav Merunka, Petr Sobotka (má trenérskou licenci B), František Novák, Antonín Ondráček, Karel Sobotka (licence C), Josef Macháček, Lukáš Sobotka (licence C), Radek Vašíček, František Růžička, Miroslav Veselský, Miroslav Krpálek a další. Sokol má také sudího Milana Ondráčka, který řídil i krajské soutěže. Někteří členové pracovali v obecních zastupitelstvech – Jaroslav Kučera, František Novák jako předsedové MNV, Antonín Ondráček a Ing. Milan Klement jako starostové obce Pohled.