Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Pokustón zve na premiéru představení
28 29
Výroba adventních věnců
30 1
Rozsvěcení vánočního stromu
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
Pošta Pohled - dočasná změna otevírací doby
Česko zpívá koledy 2023
14
Pošta Pohled - dočasná změna otevírací doby
15
Pošta Pohled - dočasná změna otevírací doby
16 17
MAS Havlíčkův kraj - výstava stromečků
18
MAS Havlíčkův kraj - výstava stromečků
19
MAS Havlíčkův kraj - výstava stromečků
20
MAS Havlíčkův kraj - výstava stromečků
21 22
Pohledské listy 4/2023
23 24
25 26 27
Pošta Pohled - dočasná změna hodin
28
Pošta Pohled - dočasná změna hodin
29
Pošta Pohled - dočasná změna hodin
30 31

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Přehled platných obecně závazných vyhlášek a nařízení vydaných obcí Pohled

 

číslo a rok vydání

název vyhlášky 

schváleno

OZ dne

účinnost

ode dne

1/2021

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2. 12. 2021 1. 1. 2022
5/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 16. 12. 2019 1. 1. 2020
4/2019 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 16. 12. 2019  1. 1. 2020
3/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 16. 12. 2019  1. 1. 2020
1/2019 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pohled  16. 12. 2019  1. 1. 2020
6/2010

Řád veřejného pohřebiště

Příloha - ceník 2020

8.12.2010 1.1.2011
2/2010 Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.3 UPO Pohled 9.9.2010 3.10.2010
4/2008

Nařízení obce Pohled o úsecích místních komunikací, na kterých se v zimním období neprování odstraňování sněhu a náledí

29.12.2008 14.1.2009
3/2008 Nařízení obce Pohled o stanovení rozsahu způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic 29.12.2008 13.1.2009
1/2008 Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 2 ÚPO Pohled 4.9.2008 20.9.2008
1/2006 Obecně závazná vyhláška obce o záv. částech ÚP obce Pohled-Změny I 1.2.2005 15.2.2005
2/2005 Obecně závazná vyhláška,kterou se stanoví část spol. školského obvodu ZŠ 22.9.2005 1.11.2005
1/2005 Obecně závazná vyhláška,kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1993 1.2.2005 15.2.2005
1/2001 Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu obce 29.5.2001  7.9.2001 
1/1992  Vyhláška o dani z pozemku  21.12.1992  21.12.1992 
Vyhlášky jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu .