Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4
4. 8. 2020 ODSTÁVKA ELEKTŘINY
5
5. 8. 2020 ODSTÁVKA ELEKTŘINY
6 7
7. 8. 2020 ODSTÁVKA ELEKTŘINY
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Spolky a sdružení > Český zahrádkářský svaz > PRO ČLENY

PRO ČLENY

SLOŽENÍ VÝBORU

František Rychtecký - předseda, Jiří Tecl - místopředseda, Jitka Neuwirthová - tajemník, Marie Mišurová - pokladní

členové: Marie Dvořáková, Stanislav Hanold, Jiřina Hanoldová,  Anna Klementová, Jan Novotný, Martin Petr, Josef Schober

kontrolní komise: Marie Jeřábková, Romana Růžičková, Věra Šimandlová

Ke stažení: Seznam knih naší organizace

AKTUALITY

 • 4. června se konala výborová schůze. Hlavním bodem programu bylo konání výstavy. V diskusi byly zváženy všechny důvody pro i proti organizování letošní výstavy. Při závěrečném hlasování bylo rozhodnuto výstavu uspořádat. (9 hlasů pro, 4 proti, 1 se zdržel) 
 • Pořadatel výstavy Floria - Jaro v Kroměříži byl nucen z důvodů koronavirové epidemie tuto akci zrušit, proto i my musíme bohužel zrušit plánovaný zájezd.
 • 15. března zemřela nečekaně dlouholetá aktivní členka naší  organizace a zároveň členka výboru paní Věra Hladíková. Počet členů výboru se tak snížil na 11.
 • Z důvodů koronavirové epidemie nebudou na jaře poskytovány práce malotraktorem.

ROK 2020

Začátkem letošního roku jsme získali 4 nové členy. Naše organizace má tedy 71 členů.

15. 2. se konala výroční členská schůze. Zúčastnilo se 46 členů a 2 hosté. Na schůzi byla schválena účetní závěrka za rok 2019, plán činnosti a rozpočet pro rok 2020. Členové byli seznámeni s peticí ČZS na podporu připravovaného zahrádkářského zákona a měli možnost na místě tuto petici svým podpisem podpořit. Zprávu o činnosti v roce 2019 přednesl Jiří Tecl. Výbor připravil 5 námětů na zájezdy pro letošní rok. Členové hlasováním vybrali květnový zájezd do zámku v Kroměříži  na výstavu Floria a říjnový na cibulový jarmark do Hořovic.

      Plán činnosti pro rok 2020

 1. Společně s Klubem důchodců zorganizujeme zájezd na divadelní představení do Přibyslavi.
 2. Nadále budeme umožňovat členům zapůjčení časopisu Zahrádkář a odborné literatury s tématikou zahrádkaření.
 3. Členové budou i nadále mít možnost zapůjčit si štěpkovač.
 4. Uspořádáme dva celodenní výlety.
 5. Zajistíme práce malotraktorem.
 6. Uspořádáme výstavu květin.
 7. Budeme navštěvovat naše členy při jejich významných jubilejních.
 8. Na podzim zajistíme moštování ovoce.
 9. Dle potřeby budeme spolupracovat s místními spolky, zejména podpoříme akce pro děti.
 10. Dle dohody s obcí zajistíme prořezání ovocných stromů v centru obce

    

 

ROK 2019

K 1.1. 2019 jsme měli 67 členů. Výroční členská schůze, která se konala 16. února za účasti 37 členů a 5 hostů byla tentokrát volební. Byl zvolen nový výbor a nová kontrolní komise. Členství ve výboru ukončili dloholetí obětaví členové Josef Hanold a Karel Petr. Členové vyslechli zprávu o činnosti v uplynulém roce, zprávu o hospodaření v roce 2018 a o aktuálním stavu finančních prostředků. Byl schválen plán činnosti a rozpočet na další rok. Ze šesti možností vybrali členové 2 zájezdy, které jsme poté uskutečnili. Nejvíce hlasů získal zájezd na výstavu květin do Čimelic a zájezd na muzikál do Prahy. 

Finanční prostředky pro naši činnost získáváme z členských příspěvků, z dotace od obce a z okresu. Dále pak z moštování a výstavy květin. Proto si během roku můžeme dovolit zájezdy, divadlo, podporu jiných spolků, apod. Jako každý rok, tak ani v tomto roce jsme nezapomínali na životní jubilea našich členů. Při této příležitosti dostává každý člen dárkovou poukázku v hodnotě 500 Kč. Loni jsme takto s gratulací navštívili 11 členů. Významné životní jubileum oslavila paní Hladíková. Začátkem roku 2019 TJ Sokol Pohled uhradil první splátku ve výši 20 000 kč z půjčky na modernizaci hřiště.

Finanční částkou jsme přispěli SDH Pohled na dětský karneval. Dvě naše členky se zúčastnily akce Čistá Vysočina, kde pomohly se sběrem odpadků a při Velkém zábavném odpoledni měly naše ženy stánek se zahrádkářskou tématikou pro malé i velké děti.

V dubnu jsme spolu s klubem důchodců navštívili divadlo v Přibyslavi, a to představení Drahé neteře. Klub důchodců platil autobus, zahrádkáři vstupenky. 

Naší největší akcí byla o svatoanenské pouti výstava květin. Spolu s panem Zázvorkou a firmou Zámek Pohled jsme uspořádali již 47. ročník. Výstava byla věnována panu Jiráskovi, jako vzpomínka a poděkování za jeho dlouholetou obětavou práci v naší organizaci. Výstava byla obohacena o nové vystavovatele a také o nové prostory, jako například o kavárnu s občerstvením v bývalé tělocvičně. Celkem přijelo 22 vystavovatelů a prodejců. Tuto akci navštívilo 1191 platících návštěvníků, z toho 139 dětí. Více lidí se přišlo podívat v sobotu. Zaznamenali jsme samé kladné ohlasy, což nás velice těší a motivuje do dalších let.

 

jedna z čimelických expozic

 

Výstava v Čimelicích, kterou jsme navštívili 24. 8. 2019 nás opět nezklamala. S okouzlením jsme si prohlédli expozice aranžovaných květin doprovázené množstvím prodejních stánků. Nechybělo ani dobré jídlo, a tak vládla pohoda a spokojenost. Počasí nám přálo v Čimelicích i na Zvíkově, kde jsme se stavili na zpáteční cestě.

 

 

Loňský rok byl na úrodu ovoce velice špatný. Cena za litr moštu byla pro členy 1 kč, pro ostatní 4 kč. Moštovat se začalo 5.října a skončilo 26. října. Obsluha moštárny ve složení Marie Dvořáková, Josef Schober a Michal Tonar odpracovala 196,5 hodin. Celkem se vymoštovalo 872 litrů a obslouženo bylo 25 osob. Z toho 35 litrů od 2 členů naší organizace. Nejvíce moštu bylo vyrobeno 12. října. V listopadu proběhla plánovaná oprava lisu na ovoce.

Práce s malotraktorem zajišťoval opět Jiří Tecl. Na jaře je třeba půdu ošetřit kultivátorem a rotavátorem a podzim patří orbě. Tyto služby využívá 14 členů a 2 nečlenové. Bylo odpracováno 14 hodin. Malotraktor nebývá výdělečná činnost, jedná se o službu našim občanům. Jelikož malotraktor byl již ve velmi špatném technickém stavu, měli jsme dvě možnosti. Nákladnou a složitou opravu nebo pořízení jiného. Nakonec zvítězila druhá varianta. V dubnu se na internetu podařilo sehnat stejný a novější model za částku 35 000 kč včetně pluhu.  První jeho činností byla podzimní orba.

12. prosince jsme uspořádali druhý zájezd, a to do Prahy na muzikál Kvítek mandragory. Dopoledne jsme prošli vánoční Prahu, ochutnali svařené víno na Staroměstském náměstí, někteří zavítali na Václavák a nebo na Karlův most.

Stále je k dispozici knihovna s odbornou literaturou a časopisy, knih máme celkem 25, zájemci si mohou zapůjčit i štěpkovač.

ROK 2018

Poslední únorovou sobotu se konala výroční členská schůze ČZS Pohled. Účast byla hojná, takže členové a několik hostů zcela zaplnili klubovnu hasičské zbrojnice. Na schůzi byla zhodnocena činnost loňského roku a bylo vzpomenuto členů, kteří v minulém roce zemřeli. Členská základna se neumenšila, neboť byli přijati 4 noví členové. Nadále však platí, že ČZS má vysoký věkový průměr členstva. Přítomní členové schválili plán práce a rozpočet na rok 2018. Členská schůze byla zakončena občerstvením a volnou zábavou při živé hudbě.

Společně s klubem důchodců jsme uspořádali v pátek 27. 4. zájezd do divadla v Přibyslavi na komedii „Šťastné údolí“

V roce 2018 jsme uskutečnili 2 zájezdy. Ten první byl 26. května. Cílem bylo velké zahradnictví v Litomyšli a poté Velké Losiny. Velké Losiny Jsou známé svým zámkem a čarodějnickými procesy, ale také ruční papírnou, jež byla na tamním panství moravského rodu pánů ze Žerotína založena na sklonku 16. století. Obojí jsme navštívili navštíveno během zájezdu. Letos jsme opět uspořádali výstavu květin, přestože počasí tentokrát této akci vůbec nepřálo. Vlivem teplého jara a časného nástupu léta byla většina květin na konci července odkvetlá a bylo obtížné sehnat dostatek exponátů. Výstavu přesto navštívilo 114 dětí a 1021 dospělých osob. Dospělých přišlo víc v sobotu, dětí naopak v neděli. Celkově byla návštěvnost v sobotu lepší než v neděli.

Moštování bylo letos zahájeno dříve, a to již v sobotu 8. září. Zájem byl velký, protože ovoce bylo dost. Ceny zůstaly stejné jako loni, tzn. 1 Kč pro členy a 4 Kč pro ostatní. Celkem bylo vyrobeno 10 410 litrů moštu a obslouženo 286 osob. Z toho pro pohledské členy bylo vylisováno 1926 litrů moštu. Obsluha moštárny ve složení Josef Schober, Michal Tonner a Marie Dvořáková odpracovala 195,5 hodiny.

Druhý zájezd jsme zorganizovali 15. září, tentokrát do Litoměřic.

 

ROK 2017

 1. ledna jsme uspořádali vydařený zájezd na muzikál Kleopatra, který se velmi líbil. V sobotu 25. února se konala výroční členská schůze. Z celkového počtu 68 členů přišlo 44 osob. Čestným hostem byl i místostarosta obce René Langer. Předseda svazu Ing Petr Jirásek zhodnotil uplynulý rok a nastínil plán činnosti na rok 2016.

Společně s klubem důchodců jsme opět navštívili divadlo v Přibyslavi. Druhý celodenní zájezd se uskutečnil již 13. 5. na výstavu Hobby v Českých Budějovicích. Zahrádkáři pravidelně oceňují aktivní členy. Na letošní schůzi byl čestným uznáním oceněn Jan Losenický. Významné životní jubileum letos v březnu oslaví předseda Ing. Jirásek. Za všechny mu poděkoval a poblahopřál Jiří Tecl. Ing Jirásek letos dosáhl na nejvyšší svazové vyznamenání pro zasloužilé členy a dlouholeté funkcionáře ČZS – Zápis do knihy cti. 

Český zahrádkářský svaz Pohled letos opět uspořádal koncem července výstavu květin, na kterou se přišlo podívat 1270 návštěvníků. Kromě výstavy se tentokrát zahrádkáři rozhodli společně s pohledskou farností uspořádat také koncert v kostele sv. Ondřeje. Na koncertě se představil žesťový kvintet Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Koncert měl vysokou úroveň a pro návštěvníky byl skutečným zážitkem.

Další vydařenou akcí byl srpnový zájezd na výstavu květin do Čimelic u Písku. Výstava se zde koná jednou za dva roky v areálu zámecké zahrady a kdo ji jednou navštívil, pochopí, proč není každoroční. Značná část vystavovaných rostlin se představuje přímo zasázená v zemi v jednotlivých pavilonech a příprava jistě dá obrovské množství práce. S obdivem jsme si prohlédli 12 výstavních pavilonů, většinou květin, ale nechyběla ani zelenina, především papriky a rajčata. Bylo možné porovnat jednotlivé druhy přímo v růstu i plodnosti. Květinové pavilony byly naaranžovány tématicky. Jeden pavilon byl například věnován romantickým zámkům, jiný starým řemeslům či kouzelné přírodě. Veškerá květinová aranžmá byla tak krásná a okouzlující, že návštěvníci neustále fotografovali. Kromě vystavovaných expozic byl zámecký park plný stánků s prodejem širokého sortimentu rostlin. Nechyběly, skalničky, léčivky, kaktusy, orchideje, fuchsie, trvalky, ale ani ovocné stromky a okrasné keře a stromy. Seznam vystavovatelů čítal téměř 200 firem. V areálu bylo možné zakoupit i rozmanité občerstvení. Celý zámecký areál je plný vzrostlých stromů, které nám poskytly vítaný stín, takže mnozí dali před lavičkami přednost posezení v trávě. Kromě výstavy květin bylo možné navštívit i výstavu ochrany přírody a myslivosti, která se konala přímo v zámku anebo výstavu drobného zvířectva, u níž bylo i posezení s hudbou. Při zpáteční cestě jsme si ještě prohlédli Chýnovskou jeskyni.

Tak jako každý rok i letošní září a říjen zajistili zahrádkáři moštování ovoce. Moštující tým obsloužil celkem 123 zájemců, z toho bylo 34 členů pohledské organizace a 89 nečlenů. Bylo vyrobeno 4659 litrů moštu, což je o 1937 litrů více než loni. Cena moštu zůstává stejná, jako loni – 1 Kč pro členy a 4 Kč pro nečleny. Větší zájem byl letos i o podzimní orbu malotraktorem. Tuto službu využilo 21 členů a 5 nečlenů. Celkové příjmy z této činnosti činily 1493 Kč. Náklady na tuto službu, které tvoří především mzda obsluhy malotraktoru a pohonné hmoty, každoročně převyšují příjmy, a tak je služba pro členy dotována z jiných zdrojů organizace.

 

ROK 2016

V sobotu 27. února se konala za účasti 41 členů výroční členská schůze pohledských zahrádkářů. Čestným hostem byl i starosta obce Ing Milan Klement. Předseda svazu zhodnotil uplynulý rok a poděkoval členům, kteří se zúčastnili brigád při přípravě výstavy, při úpravě bývalého koupaliště a při úklidu v rámci oslav 750 výročí založení obce. Členská schůze schválila plán činnosti na rok 2016. 

První zájezd se uskutečnil již 16. 4. do zahradnictví Kruh u Jilemnice. Cestou jsme se zastavili i na hradě Pecka a v Poděbradech. 

Výstavu květin v roce 2016 navštívilo 1283 platících osob, z toho 119 dětí.

Koncem září bylo zahájeno moštování ovoce. Kvůli nízké úrodě byl letos velmi malý zájem, takže žádný z moštujících nemusel dlouho čekat a byl rychle odbaven. Celkem bylo vyrobeno 2 722 litrů moštu, z toho 466 litrů pro členy a 2 256 litrů pro ostatní občany. Službu využilo 60 občanů.

O další podzimní službu – orání byl zájem v obvyklém rozsahu. Celkem ji využilo 18 členů. Na rozdíl od moštování nepřináší tato služba organizaci zisk, ale je poskytována jako benefit pro členy.

V sobotu 8. 10. jsme uspořádali zájezd do Častolovic. Dopoledne jsme si prohlédli zámek a pak výstavu Zahrada východních Čech.