Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Ordinace MUDr. Pučalíka - DOVOLENÁ
6
Ordinace MUDr. Pučalíka - DOVOLENÁ
7
Ordinace MUDr. Pučalíka - DOVOLENÁ
8
Ordinace MUDr. Pučalíka - DOVOLENÁ
9
Ordinace MUDr. Pučalíka - DOVOLENÁ
10
Ordinace MUDr. Pučalíka - DOVOLENÁ
11
Ordinace MUDr. Pučalíka - DOVOLENÁ
12
Ordinace MUDr. Pučalíka - DOVOLENÁ
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Spolky a sdružení > Myslivecký spolek Pohled > Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Pohled

Honitbu MS Pohled tvoří pozemky z katastru Pohled, Stříbrné Hory, Simtan, část Kyjova a Ždírce u Pohledu. Honitba není velká - asi 1325 ha. Tomu odpovídá i počet členů - 20  aktivních, 3 bez povinností.

Předseda: Jiří Polák                          Hospodář: Ing. Oldřich Vopršal

Srnka

 

 

 

 

 

Sčítání zvěře

Krajem Vysočina nařízené sčítání zvěře proběhlo ve dvou termínech, a to 12. 2. 2011 a 5. 3. 2011.. Během těchto dvou dnů byla v naší honitbě nasčítaná všemi našimi členy tato zákonem sledovaná zvěř: srnčí 83 ks, daňčí 18 ks, muflonní 1 ks, černá 12 ks, zaječí 72 ks, koroptve 15 ks.

JARNÍ AKTIVITY NAŠEHO MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
Jaro v letošním roce probíhá v opačném duchu než to loňské. Minimum srážek od začátku března doprovází převážně slunné dny s příjemnými, skoro letními teplotami, což se příznivě projevuje v tomto období rození ( v myslivecké mluvě „kladení“ ) mláďat spárkaté zvěře. Začínají se objevovat druhé vrhy zajíců a také koroptve, jejichž několik párů také u nás v honitbě každoročně hnízdí, začínají vodit svoje kuřátka. Přes všechno to příznivé počasí ještě není pro letošní rok vyhráno. Rozhodující je právě měsíc červen a jeho pověstné medardové období. Je to vlastně taková malá obdoba monzunových dešťů periodicky se opakujících v různých intenzitách co do množství srážek. Tak doufejme, že letošní červen proběhne v normálu bez nějakých velkých extrémů. Červen je také Měsícem myslivosti a ochrany přírody.
Právě výše zmíněné období kladení mláďat bylo jedním z hlavních důvodů vyzdvižení tohoto měsíce na Měsíc myslivosti. Je to jedna z nejmladších mysliveckých tradic a její první oslavy proběhly v roce 1959. To bylo v době, kdy česká myslivost co do počtu zvěře, zvláště té drobné, byla ve svém vrcholném období.
Není mnoho spolků či různých jiných zájmových uskupení, které by měly oficiálně svůj měsíc jako my, myslivci. Od samého jara jsme pokračovali v dostavbě klubovny, která je nyní prakticky hotová a až na několik drobností již bude schopna plnit svůj účel. Je společným dílem všech našich členů, kteří se v rámci svých časových i pracovních možností podíleli na její výstavbě. Přesto nemohu opomenout, že hlavním tahounem a organizátorem všech brigád týkajících se výstavby klubovny byl po celé období bývalý myslivecký hospodář pan Jan Nimmertondl, kterému právem patří vyjádřit i touto cestou naše poděkování.
Předposlední dubnovou sobotu proběhl tradiční závod ve střelbě na asfaltové holuby na střelnici OMS Havlíčkův Brod u Svaté Anny. Každým rokem pořádáme společně s Mysliveckým sdružením Česká Bělá vždy dva závody ve střelbě na holuby. Na jaře ve střelbě na baterii a na podzim ve střelbě na loveckém kole. Zúčastňují se ho členové obou našich sdružení, dále pak někteří pozvaní hosté z ostatních sdružení, naši honci a dokonce i několik starších dětí z řad našich členů, kteří již splňují zákonnou podmínku pro účast na střelbách, tj. minimální věk deseti let pod přímým dohledem střeleckého komisaře pana Bohuslava Zackla. Letos nám vyšlo počasí vstříc a celé prosluněné sobotní odpoledne jsme si tak doslova užili.

V červnu naši členové pokračují v sušení sena a letniny (suché mladé výhonky keřů a dřevin) pro přikrmování zvěře v zimním období. Zvláště srnčí zvěř pověstná svojí vybíravostí vyžaduje k přikrmování sušené mladé seno s velkou škálou různých bylin. Dále pokračujeme ve volném čase v opravě krmných zařízení (krmelce a slaniska), aby vše bylo včas připraveno na následující krmnou sezónu.

PODZIM V NAŠEM MYSLIVECKÉM SDRUŽENÍ
Podzimní období je z pohledu myslivců obdobím žní. Zdaleka již ale ne takovým, jak ho pamatují ještě naši otcové nebo dědové. Tehdy totiž hlavní lovnou zvěří byla zvěř drobná, zastoupená početnými stavy zajíce polního, koroptví polní, bažantem obecným a různými druhy divokých kachen. Dnes se ze zmíněných druhů u nás loví zajíc a divoké kachny, a to ještě pouze v počtu několika kusů, které se pak automaticky stávají součástí zvěřinové tomboly, která se při poslední leči losuje mezi šťastné výherce. 
Na začátku října  proběhl výlov Simtanského rybníka. Chovem kaprů rozšiřujeme naši mysliveckou činnost, kterou vykonáváme ze zákona, i o další dobrovolnou činnost rybářskou, kdy již po několik desetiletí chováme kapry v tomto rybníce. Výlov probíhá tradičně v první polovině měsíce října a letos připadl na sobotu 9. října. Počasí se vydařilo stejně jako výlov samotný. Vylovení kapři se na hrázi třídili podle velikosti a ti velcí, tržní, se hned prodávali zájemcům z řad místních spoluobčanů. Zbylí menší kapři se opět vraceli do rybníka a budou sloužit jako chovná základna pro následující rok. Při výlovu bylo možné ochutnat přímo na hrázi smažené řízky z vylovených kaprů, které jako občerstvení pro členy sdružení, ale i pro ostatní veřejnost připravují naši členové z „vařící skupiny“, a musím říci, že jako každý rok i letos se chlapům řízky povedly. Přestože letošní rok nebyl svým počasím pro růst kaprů přímo ideální, za vydatné péče a pravidelného krmení našeho mysliveckého hospodáře pana Jana Nimmertondla byli kapři, na rozdíl od zpráv z okolí, narostlí a chuťově v mase výborní.
Dalšími podzimními akcemi byly hony na kachny, zajíce, černou a škodnou zvěř. Drobnou zvěř lovíme pouze v počtu několika kusů a je pak součástí zvěřinové tomboly při poslední leči. I přes nízké stavy drobné zvěře je pro všechny účastníky honů celodenní procházka příjemným zakončením pracovního týdne.
Poslední akcí, kterou jsou završeny podzimní aktivity našeho sdružení, je pořádání tradiční poslední leče. Letos se konala v sobotu 4. prosince a celá akce proběhla v kulturním domě ve Stříbrných Horách. K poslechu a tanci během celého večera hrála hudební skupina PROFIL pod vedením kapelníka a starosty obce Krátká Ves v jedné osobě, pana Jiřího Ondráčka. Pro všechny zúčastněné byla připravena bohatá zvěřinová tombola skládající se z kachen, bažantů, zajíců a z hlavní ceny - srny. Kromě zvěřiny byly v tombole zastoupeny ceny, které nám poskytli naši sponzoři z řad místních či okolních firem a živnostníků. I jim patří touto cestou velké poděkování! Jako pohoštění jsme připravili pro přítomné výborný zvěřinový guláš od paní Neuwirthové a daňčí řízky, které připravovala „vařící skupina“ myslivců pod vedením Jiřího Poláka. Samozřejmě, že se na celé akci kromě zmíněných podíleli dle svých možností všichni naši členové. Věříme, že se  všem zúčastněným průběh večera líbil a že se všichni dobře bavili. Určitě tomu napomohlo i předtančení místní taneční skupiny Gazella Break Dance, která se skládá z několika chlapců ze Stříbrných Hor pod vedením Jana Sibery, kteří si vytvořili vlastní choreografii a svými vystoupeními si získávají přízeň i podporu svého okolí.


Podzimní opatření na podporu drobné pernaté zvěře


Od obce jsme si pronajali jednu místnost v budově bývalého statku. Jsou to holé zdi, pouze strop, který je z pěkných trámů, je zachovalý. Jinak musíme udělat vše - podlahy, omítky, dveře, okna. Místnost si brigádnicky upravujeme na klubovnu. Rekonstrukce probíhá pod vedením Jana Nimmertondla. Předpokládáme, že se letos stihne udělat asi 70 % prací. Zbytek příští rok.

Na zvelebení obce jsme zrealizovali  v sobotu 24. ledna brigádu. Vyčistili jsme pozemky u hřbitova a okolo rybníčku „Jeliňáku“ od náletových dřevin.

Před akcíBrigádníci Brigádníci

Brigádníci

Vyčištěná plocha po akciBrigádníci


V roce 2007 jsme obnovili tradici posvícenského výlovu simtanského rybníka. I letos se prodej kaprů za výhodnou cenu těšil velkému zájmu pohledských občanů. výlov 2008výlov 2008

výlov 2008

Velmi úspěšná byla i prosincová Poslední leč s bohatou tombolou.

příprava poslední leče 2007tombola