Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
2
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
3
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
4
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
5
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
Výlukový jízdní řád - České dráhy
6
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
Výlukový jízdní řád - České dráhy
7
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
Výlukový jízdní řád - České dráhy
8
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
Výlukový jízdní řád - České dráhy
Knihovna uzavřena
9
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
Výlukový jízdní řád - České dráhy
10
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
11
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
12
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
13
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
14
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
15
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
16
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
17
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
Pošta Pohled - změna hodin
Prodej ovoce a zeleniny
18
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
19
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
20
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
21
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
22
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
23
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
24
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
25
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
26
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
POUŤ U SVATÉ ANNY 2024
27
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
POUŤ U SVATÉ ANNY 2024
28
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
POUŤ U SVATÉ ANNY 2024
29
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
30
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
31
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
1
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
2
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
3
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
4
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu

Fulltextové vyhledávání

HISTORIE SBORU

Sbor dobrovolných hasičů byl v Pohledu založen v roce 1880, tehdy ještě jako německý. Počet členů v počátcích sboru nebyl větší než 22. Hned v roce 1880 byla zakoupena čtyřkolová vozová stříkačka, k tomu měl sbor k dispozici starší stříkačku dřevěnou. Vzhledem k tomu, že na venkově v té době bylo velmi málo hasičských sborů, jezdili pohledští hasiči k požárům i velmi daleko, např. do Přibyslavi, Šlapanova, Německého Brodu, Chotěboře, Lípy a jinam. V roce 1912 se sbor stal sborem českým. Od roku 1924 měl  ve svých řadách i několik žen, které se staraly zejména o první pomoc. V roce 1926 byla zakoupena první motorová stříkačka a spolu s ní 200 m hadic. Poprvé se nejen pohledské veřejnosti představila při zkoušce, kdy byl proud veden od řeky ke škole, odtud k lihovaru a kolem fary ke kostelu. Při této vzdálenosti bylo dosaženo dostřiku až nad věže kostela. Už v roce 1934 vystoupilo žákovské hasičské družstvo na přehlídce v Havlíčkově Brodě. Členové sboru se brigádnicky podíleli na rekonstrukci přibyslavského zámku a jeho přestavbě na Hasičské muzeum. V roce 1947 sbor zakoupil první dopravní automobil. Dále měl sbor k dispozici vozidlo Tatra 805, zvané Kačena a od roku 1998 hasičskou Avii.

Hasiči se po celou dobu své existence také podíleli na kulturním dění obce. V roce 1920 uspořádal sbor první hasičský ples. Pořádání plesů trvalo s několika přestávkami až do roku 1999. Kromě toho byly pořádány různé hudební estrády a taneční zábavy. V roce 1985 se sbor zasloužil o vybudování pomníku padlým ve II. světové válce. V 80. letech 20. stol. proběhla družba s hasičskými kolegy z Polska.

STARÁ A NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE                           

Stará hasičská zbrojnice u křižovatky na Přibyslav byla dokončena na konci roku 1948. Pod touto budovou se nacházela požární nádrž na 400 hl vody z roku 1929. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu byla původní zbrojnice v roce 2011 zbourána. Současná hasičská zbrojnice vznikla přestavbou nevyužité a zchátralé budovy bývalé sušky obilí v centru obce. Stavební práce začaly na jaře roku 2007, kolaudace proběhla na konci roku 2009. Celkové náklady činily 3,5 mil. Kč. Stavba byla financována zejména z prostředků Obce Pohled, Kraje Vysočina a s přispěním společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Členy sboru a některými ochotnými pohledskými občany bylo zdarma odpracováno 4500 brigádnických hodin. Budovu tvoří dvě podlaží, přičemž přízemí slouží jako garáž a sklad zásahové a soutěžní techniky, součástí garáže je i šatna a zázemí pro výjezdové družstvo. V patře je umístěna klubovna s kuchyní a sociálním zařízením. Klubovna je využívána nejen členy sboru, ale slouží i ostatním spolkům v obci. Na venkovním prostranství je umístěna dřevěná socha sv. Floriána, dar Obce Pohled ke 130. výročí založení sboru.

POŽÁRY A ZÁSAHY

Před založením hasičského sboru vypuklo v obci několik velkých požárů. Od roku 1880 se obci „červený kohout“ vyhýbal až do velkého požáru v květnu 1917, kdy se oheň z hořící stodoly uprostřed obce postupně rozšířil na okolní domy a vyhořela tak velká část dnešní ulice Revoluční. Ve 20. až 80. letech minulého století propukl požár v několika pohledských domech, na samotách patřících k obci, na nádraží ve vagonech s uhlím i v areálu statku budovaném v 80. letech nad obcí směr Havlíčkův Brod.

V novodobé historii pomáhal sbor s hašením lesa u Simtan v dubnu 2000, při požáru špejcharu v roce 2002 a požáru lesa u Rouštan v roce 2004. Hasiči také pomáhají při povodních a přívalových deštích zajištěním pomoci při stěhování zatopených prostor a odčerpáváním vody z domů, sklepů a studní. Tak tomu bylo v roce 2012 a 2013. Při vyhlášení povodňové pohotovosti kontrolují stav vody v řece a jejích přítocích. Výjezdové družstvo je zařazeno v kategorii JPO V.

Foto: 1. Historicky první snímek sboru, 1880; 2. Stará zbrojnice, 1980; Noční zásah při průtrži, 2013;