Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
2
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
3
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
4
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
5
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
Výlukový jízdní řád - České dráhy
6
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
Výlukový jízdní řád - České dráhy
7
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
Výlukový jízdní řád - České dráhy
8
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
Výlukový jízdní řád - České dráhy
Knihovna uzavřena
9
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
Výlukový jízdní řád - České dráhy
10
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
11
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
12
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
13
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
14
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
15
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
16
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
17
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
Pošta Pohled - změna hodin
Prodej ovoce a zeleniny
18
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
19
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
20
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
21
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
22
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
23
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
24
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
25
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
26
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
POUŤ U SVATÉ ANNY 2024
27
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
POUŤ U SVATÉ ANNY 2024
28
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
POUŤ U SVATÉ ANNY 2024
29
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
30
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
31
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
1
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
2
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
3
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
4
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola - archiv > Historie MŠ

Historie MŠ

Nový web MŠ zde

Mateřská škola v Pohledu, původně pouze německá, byla otevřena  2. října 1882 v dnes již neexistujícím domě č. p. 37. Zakladatelem školy byl německý školský spolek ve Vídni.  Koncem května r.1890 byla tato původní škola zrušena. Novou budovu pro mateřskou školu a opatrovnu postavila nedaleko kostela bývalá majitelka zdejšího panství  Klotilda hraběnka Clam-Gallasová rozená z Dietrichsteina. Jedná se o dům č. p. 91, kde je mateřská škola umístěna dodnes. Škola byla otevřena 20. září 1891. Měla tehdy dvě oddělení - německé a české. Učitelkami byly školské řádové sestry. Učebny byly v pravé a levé části budovy, proti vchodu byla umístěna kaple. Školu plně vydržovala majitelka panství.

MŠ - archivní fotoPo první světové válce v roce 1921 zaniklo pro nedostatek dětí německé oddělení a škola se tak stala výhradně česká. Řádové sestry vyučovaly také velké dívky vyšívání. Snad proto se škole také říkávalo  „klášter“.  Po německé okupaci, v roce 1941 byla tato škola přičiněním Němců uzavřena a v budově byla umístěna nově zřízená německá mateřská škola a opatrovna. Do této školy mohly chodit i české děti, nikdo z rodičů je tam ale neposílal. Později byla do budovy přemístěna i německá obecná škola, která byla v obci i přes nepatrný počet dětí zřízena hned po okupaci počátkem školního roku 1939/40. Obě školy sídlily v budově č. p. 91 až do květnové revoluce roku 1945. Několik měsíců před koncem války se však nevyučovalo, neboť škola byla obsazena německým vojskem. Na žádost občanů byla mateřská škola 22. října 1945 opět otevřena. Správou školy byl pověřen řídící učitel obecní školy Josef Milichovský. V r.1948 bylo opět

MŠ - archivní foto

zavedeno stravování v dopolední přestávce a od 1. března 1953 bylo zavedeno stravování dětí v obecní škole zřízené v budově bývalého zámku v roce 1945. Kuchyň byla umístěna v zámku, svačiny a obědy se do mateřské školy donášely. Provoz mateřské školy byl v této době od 7:30 do 18.00, náplní pak bylo  volné zaměstnání, rozcvička, povinné zaměstnání, svačina, pobyt venku, oběd a odpočinek (starší děti  pro nedostatek místa neodpočívaly, byly zaměstnávány tichou hrou). Při veškerých úpravách a opravách budovy školky pomáhali rodiče dětí. Do mateřské školy každý rok docházel lékař na pravidelné prohlídky dětí a byly o nich vedeny záznamy. Ve školním roce 1971-1972 byl vybudovány záchody, umývárna, kuchyň, jídelna, byla předělena I. a II. třída a vybudována šatna. Do mateřské školy docházely i děti z okolních vesnic - Ždírce, Simtan a Kyjova. Z důvodu velkého počtu dětí byly rozděleny do dvou tříd, na mladší a starší. Za pomoci rodičů byla v r.1975 postavena zahradní besídka, která dětem slouží dodnes. Po celá léta provozu probíhaly značné změny ve výuce v mateřské škole, byly podnikány výlety, organizovány besídky, které se staly tradicí a přetrvaly dodnes.

MŠ - archivní foto

Novodobá historie

Ve školním roce 1991/92 byla opět zrušena kuchyň v mateřské škole a strava se opět donášela ze školní jídelny. V tomto roce byla také mateřská škola zařazena podle počtů dětí mezi jednotřídní školy. Mateřskou školu provázelo a provází spousta tradic, jako jsou besídky, kulturní akce, ale i opékání buřtů na konci školního roku. K novým tradicím patří „Putování za betlémskou hvězdou“, kde se děti podílejí na programu,“Rej čarodějnic“ nebo dětský den. Od roku 1999 děti jezdí na plavecký výcvik do krytého bazénu v Havlíčkově Brodě. V lednu 2003 přešla mateřská škola z hlediska právní subjektivity pod Základní školu v Pohledu. Během prázdnin roku 2003 proběhla v mateřské škole změna uspořádání interiérů a byla realizována některá hygienická opatření. V rámci Sdružení rodičů a přátel dětí byl vybudován sprchový kout pro děti, dále byly provedeny tyto hygienické úpravy: byly instalovány bezdotykové baterie, umyvadlo v kuchyni a výlevka na toaletách. Dále byla zateplena část chodby kobercem, tím vznikl další herní prostor pro děti a šatna byla přemístěna právě do této části. V prostoru bývalé šatny byla vybudovaná kancelář pro personál. Pan Sehnal ochotně opravil a natřel židličky a lavičky, které tak dostaly nový vzhled. Od roku 2006, kdy byla v obci zrušena základní škola, funguje mateřská škola opět jako samostatný právnický subjekt. O prázdninách 2009 byla dle hygienických předpisů nově opravena umývárna a záchody pro děti, byl vybudován samostatný záchod pro personál. V roce 2010 došlo díky grantu Naše školka k realizaci generální rekonstrukce výdejny jídla a jídelny.  

 

UČITELKY A PRACOVNICE MŠ POHLED

Od otevření mateřské školy se na místě pedagogických pracovnic a personálu vystřídala řada zaměstnankyň, bez kterých by fungování pohledské školky nebylo možné:

Učitelky: L. Dočekalová (Pelikánová), R. Horká, M. Jelínková, M. Kohoutová, Z. Fejfarová, pěstounky M. Šotolová, M. Štefánková, V. Novotná, V. Šrámková, M. Růžičková (1979-1987 ředitelka), M. Rychterová, V. Bachmanová, Z. Poskočilová, V. Chalupová, L. Rehová, J. Molišová, L. Čermáková, V. Švecová, J. Švecová, J. Bouchnerová, J. Růžičková (1987-2006 ředitelka), L. Štrálová- Čermáková (od r. 2006 ředitelka), M. Šíchová, V. Pulcrová, Z.Rutová.

Kuchařky: M. Vincová, V. Gurská, M. Klofáčová, A. Fialová, A. Čičmancová, O. Novotná, F. Sedláková, M. Klementová, M. Svobodová, M.  Pometlová, A. Klementová, R. Růžičková, V. Hospodková, M. Vencová, H. Freudenreichová, P. Lacková, M. Dvořáková.

Školnice-uklizečky: E. Kučírková, A. Pokorná, M. Ondráčková, H. Frendeureichová, P. Lacková, M. Šíchová.