Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Omezení provozu SO 30.10., NE 31.10., PON 1.11.
2
Mobilní očkování bez registrace
Průjezdnost ulic 2. - 3.11.
3
Průjezdnost ulic 2. - 3.11.
4
Průjezdnost ulic 4. - 5. 11.
5
Průjezdnost ulic 4. - 5. 11.
6
Průjezdnost ulic SO 6. - PON 8. 11.
7
Průjezdnost ulic SO 6. - PON 8. 11.
8
Ordinace MUDr. Pučalíka od 8.11.
Průjezdnost ulic SO 6. - PON 8. 11.
9 10 11 12 13 14
15
Průjezdnost ulic 15. - 16.11.
16
Průjezdnost ulic 15. - 16.11.
17
Průjezdnost od středy 17.11. do pátku 19.11.
18
Průjezdnost od středy 17.11. do pátku 19.11.
19
Průjezdnost od středy 17.11. do pátku 19.11.
20 21
22 23
Průjezdnost od úterý 23.11. do pátku 26.11.
24
Mobilní očkování bez registrace
Průjezdnost od úterý 23.11. do pátku 26.11.
25
Průjezdnost od úterý 23.11. do pátku 26.11.
26
Pošta Pohled - dočasná změna hodin pro veřejnost
Průjezdnost od úterý 23.11. do pátku 26.11.
27 28
29 30
Průjezdnost od úterý 30.11. do středy 1.12.
1
Pošta Pohled - dočasná změna hodin pro veřejnost
Průjezdnost od úterý 30.11. do středy 1.12.
2 3 4 5

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Přehled platných obecně závazných vyhlášek a nařízení vydaných obcí Pohled

 

číslo a rok vydání

název vyhlášky 

schváleno

OZ dne

účinnost

ode dne

1/2021

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2. 12. 2021 1. 1. 2022
5/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 16. 12. 2019 1. 1. 2020
4/2019 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 16. 12. 2019  1. 1. 2020
3/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 16. 12. 2019  1. 1. 2020
1/2019 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pohled  16. 12. 2019  1. 1. 2020
6/2010

Řád veřejného pohřebiště

Příloha - ceník 2020

8.12.2010 1.1.2011
2/2010 Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.3 UPO Pohled 9.9.2010 3.10.2010
4/2008

Nařízení obce Pohled o úsecích místních komunikací, na kterých se v zimním období neprování odstraňování sněhu a náledí

29.12.2008 14.1.2009
3/2008 Nařízení obce Pohled o stanovení rozsahu způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic 29.12.2008 13.1.2009
1/2008 Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 2 ÚPO Pohled 4.9.2008 20.9.2008
1/2006 Obecně závazná vyhláška obce o záv. částech ÚP obce Pohled-Změny I 1.2.2005 15.2.2005
2/2005 Obecně závazná vyhláška,kterou se stanoví část spol. školského obvodu ZŠ 22.9.2005 1.11.2005
1/2005 Obecně závazná vyhláška,kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1993 1.2.2005 15.2.2005
1/2001 Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu obce 29.5.2001  7.9.2001 
1/1992  Vyhláška o dani z pozemku  21.12.1992  21.12.1992 
Vyhlášky jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu .