Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30
Pohledské listy 2/2023
1
Výlukový jízdní řád linky 600000
2
Výlukový jízdní řád linky 600000
3
Výlukový jízdní řád linky 600000
4
Výlukový jízdní řád linky 600000
5
Výlukový jízdní řád linky 600000
6
Výlukový jízdní řád linky 600000
7
Výlukový jízdní řád linky 600000
8
Výlukový jízdní řád linky 600000
9
Výlukový jízdní řád linky 600000
10
Výlukový jízdní řád linky 600000
11
Výlukový jízdní řád linky 600000
12
Výlukový jízdní řád linky 600000
13
Výlukový jízdní řád linky 600000
14
Výlukový jízdní řád linky 600000
15
Výlukový jízdní řád linky 600000
16
Výlukový jízdní řád linky 600000
17
Výlukový jízdní řád linky 600000
18
Výlukový jízdní řád linky 600000
19
Výlukový jízdní řád linky 600000
20
Výlukový jízdní řád linky 600000
21
Výlukový jízdní řád linky 600000
22
Výlukový jízdní řád linky 600000
23
Výlukový jízdní řád linky 600000
24
Výlukový jízdní řád linky 600000
25
Výlukový jízdní řád linky 600000
26
Výlukový jízdní řád linky 600000
SVATOANENSKÁ POUŤ 2023
27
Výlukový jízdní řád linky 600000
SVATOANENSKÁ POUŤ 2023
28
Výlukový jízdní řád linky 600000
SVATOANENSKÁ POUŤ 2023
29
Výlukový jízdní řád linky 600000
SVATOANENSKÁ POUŤ 2023
30
Výlukový jízdní řád linky 600000
SVATOANENSKÁ POUŤ 2023
31
Výlukový jízdní řád linky 600000
1
Výlukový jízdní řád linky 600000
2
Výlukový jízdní řád linky 600000
3
Výlukový jízdní řád linky 600000
4
Výlukový jízdní řád linky 600000
5
Výlukový jízdní řád linky 600000
6
Výlukový jízdní řád linky 600000

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Památky obce > Lipová alej a pohledská stromořadí

LIPOVÁ ALEJ A POHLEDSKÁ STROMOŘADÍ

Lipová alej spojující obec Pohled a Svatou Annu měří z centra obce 2,5 km a čítá přibližně 600 kusů až dvousetletých stromů, přičemž vytváří dominantu nejbližšího okolí. Další významnou alej Vysočiny najdeme mezi Macourovem, Žižkovým Polem a Dobrou u Přibyslavi nebo mezi Počátky a Kalištěm u Humpolce, kde je vysázena alej modřínová. Pohledská alej je převážně tvořena lípou velkolistou (Tilia platyphyllos) a lípou srdčitou (Tilia cordata). Lipová alej je významným krajinným prvkem a jako taková je chráněna. Ve velkém začaly rozsáhlé, především lipové aleje vznikat po roce 1837, kdy byl vydán zákon o povinnosti vysazovat a udržovat stromořadí podél veřejných cest. Můžeme se tedy domnívat, že pohledská alej vznikla někdy v tomto období.

Lipová alej začíná na pohledské návsi, odkud vede směrem k faře a kostelu. Jak dokládá pan kronikář Hladík a staré snímky z tohoto prostranství, bývala zde alej místy čtyřřadá. Leckdo si jistě vzpomene na lípy, které stávaly v těsné blízkosti zdi u prelatury, před kostelem (kaštany byly vykáceny kolem roku 1960) nebo těsně u zídky mateřské školky. Hned u kostela a před bývalou sýpkou také stojí dvě ze tří nejrozložitějších a patrně i nejstarších lip celého stromořadí. Třetí nejobjemnější lípa stojí naproti bývalému hostinci u Svaté Anny. Ve 130 cm výšky dosahují obvodu kolem 8 metrů. Jejich stáří lze jen těžko odhadovat, spolehlivá metoda počítáním letokruhů se u lip dá jen zřídkakdy uplatnit, neboť staré stromy bývají uvnitř duté.

Po obci byly rozesety i samostatné solitéry, dodnes přetrvaly dvě lípy na pohledské návsi, přitom dvě lípy stávaly u staré hasičárny na křižovatce u hospody, vzrostlé lípy také lemovaly značnou část Přibyslavské ulice. Páteř aleje přitom pokračuje od kostela sv. Ondřeje Zámeckou ulicí a spojkou po ulici Přibyslavská dále do ulice příznačně nazvané V Aleji směrem k samotě u Neuwirthů a ke Svaté Anně.

 Kolem 40 lip bylo vysázených v samém středu obce, od centrální obecní křižovatky směr Přibyslav a Brod po obou stranách ulice Revoluční a Sokolská. Podle starých pohlednic se tak stalo kolem roku 1900, což koresponduje s výstavbou a zprovozněním nádraží v roce 1899. Dá se tedy usuzovat, že si Pohledští vysázeli k novému nádraží a potažmo nové čtvrti také nové lipové stromořadí. Několik lip v ulici Revoluční pak bylo skáceno při budování kanalizace v roce 1970 a nahrazeno hlohy. Další lipové stromořadí vzniklo v dnešní ulici Nádražní za řekou a vedlo přes dnešní čtvrť Nad Tratí směrem na Dlouhou Ves. Alej měla být vysázena již v roce 1908 k 60. výročí panování Františka Josefa II., ale stalo se tak s největší pravděpodobností až po dostavbě silnice v roce 1913. Asi 8 stromů padlo v roce 2013 při budování výhyben pro těžkou techniku pohledského lomu, který si musel zřídit objízdnou trasu kvůli opravě silničního mostu přes železnici v ulici Nad Tratí.

 V roce 1958 bylo vysázeno nové stromořadí od lávky přes Sázavu kolem čtvrti Ve Štítu směrem k nádraží. Tentokrát však šlo o alej topolu černého. Topoly zde vydržely pouze do 90. let 20. stol., kdy je nahradila opět lípa.

Lípy dodnes vévodí silnici I. třídy 1/19 od křižovatky v centru obce směrem na Havlíčkův Brod, což je v dnešní době masivního kácení podél hlavních silnic spíše s podivem. Každý si možná ještě vzpomene, jak během zim roku 2006 a 2007 zmizely veškeré stromy podél silnice I/34 od Havlíčkova Brodu směrem na Krátkou Ves a těžko lze soudit, zda stromy lemující tuto silnici od křižovatky u kravína až za Stříbrné Hory k Borovskému potoku nepotká někdy stejný osud. Již dnes je jasné, že plánovanému zpevňování svahu nad Simtanským rybníkem, které má provádět Ředitelství silnic a dálnic v roce 2016, musí ustoupit některé stromy v této lokalitě, včetně dvou lip u tzv. Franzova kříže a několik dubů červených, které lemují silnici od křížku směrem do Simtan.

Obec se v tomto ohledu snaží alespoň podporovat vysazování nových stromů v rámci nařízené náhradní výsadby, kterou může požadovat po subjektech, které kácení na jejím katastru provádějí. Díky tomu byla dosázena některá prázdná místa v lipové aleji, u koupaliště, u silnice na Stříbrné Hory, v Simtanech, v ulici Ve Štítu, u cesty směrem k Polzerům nebo na staré trati. V roce 2015 obec provádí revitalizaci lipové aleje vedoucí ke Svaté Anně, která má být dokončena v srpnu 2015. Obec na tuto akci čerpá dotaci z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.

Od roku 2014 má obec lípu také ve znaku, který tvoří cisterciácká stříbrná lilie na polceném červeno-modrém poli, s dvěma lipovými lístky v horních rozích znaku.

 Sekundární literatura:

Farní kronika obce Pohled

Hladík, František: Tesáno z kamene, Pohled 1977.

Hladík, František: Pohledské lípy, Pohled 1978

 

Foto: alej nad obcí 2014, cca 1930; alej v obci - nedatovaný snímek; topolová alej Ve Štítě - 1964