Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30
Pohledské listy 3/2021
1 2 3
4 5 6 7
Průjezdnost ulic 7. 10. 2021
8
Kroužek ČČK přijímá nové členy
Průjezdnost ulic od 8. 10. 2021
9 10
11 12 13
Průjezdnost ulic 13. 10. 2021
14
Průjezdnost ulic 14.10.
15
Pošta Pohled - dočasná změna hodin pro veřejnost
Průjezdnost ulic 15.10.
16
Pletení z pedigu
Průjezdnost ulic od 16.10.
17
18 19
Prodejní výstava keramiky Lenky Sedlákové
20
Prodejní výstava keramiky Lenky Sedlákové
21
Prodejní výstava keramiky Lenky Sedlákové
22
Prodejní výstava keramiky Lenky Sedlákové
23
Prodejní výstava keramiky Lenky Sedlákové
24
Prodejní výstava keramiky Lenky Sedlákové
25
Prodejní výstava keramiky Lenky Sedlákové
26
Svoz nebezpečného odpadu
Prodejní výstava keramiky Lenky Sedlákové
27
Prodejní výstava keramiky Lenky Sedlákové
28 29 30 31

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Památky obce > Kaple Panny Marie s hrobkou Silva-Tarouců Unwerth

KAPLE PANNY MARIE S HROBKOU SILVA-TAROUCŮ UNWERTH

Obdelníkovou kapli Panny Marie s hrobkou rodiny Silva-Tarouců Unwerth s předsazeným oboustranným schodištěm a s původně šindelovou střechou nechal vystavět r. 1840, rok po smrti svého otce, Evžen hrabě Silva-Tarouca Unwerth (1813–1877), šlechtic, který se zasadil o přestavbu bývalého klášterního konventu na honosné aristokratické sídlo a o výstavbu svatoanenských lázní v roce 1858. V hrobce jsou pohřbeni rodiče hraběte Evžena, Jiří hrabě Silva-Tarouca (1775–1839), Kristina hraběnka Silva-Tarouca, roz. hraběnka z Unwerthu (1788–1841) a tři Evženovi sourozenci Josef (1823–1826), Anna (1825–1826) a Franciska (1828–1829). Uváděných pět rakví lze okénky vedoucími do krypty spatřit i dnes. Hrobka byla několikrát vykradena, přičemž byly z rakví odstraněny některé štítky s  rodovým erbem a jmény. V současné době jsou rozklížené rakve v dezolátním stavu.

V roce 1971 byla při tehdejší „akci Z“ organizované MNV provedena generální oprava kaple. Na původně šindelovou střechu bylo povoleno použít plech, celá budova byla omítnuta zvenčí, štuková výzdoba byla z větší části otlučena a podstatně zjednodušena. Interiéry kaple jsou nepřístupné, výjimkou je mše sloužená v kapli na Dušičky, k uctění Památky zesnulých. Empírová stavba je v současné době v majetku Římskokatolické farnosti Pohled, od roku 2010 je kaple zapsána v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek ČR. V roce 2013 zahájila farnost s přispěním obce Pohled, Ministerstva kultury ČR a Kraje Vysočina opravu vnějšího pláště, při které pomáhali i dobrovolníci z řad občanů, farníků a spolků.  Opravy pokračovaly i v roce 2014 provedením odvodnění kaple a dokončením soklů. V roce 2015 obec financovala vybudování levostranného chodníku kolem kaple a obnovu centrálního kříže před kaplí z roku 1909.

Zajímavý je také příběh prostředního z tří křížů umístěných před kaplí Panny Marie. Jde o hrob Julie hraběnky Silva-Tarouca Unwerth, rozené Kaufmannové (1821- 4. 6.1859), první manželky hraběte Evžena. Julie Kaufmannová byla povoláním herečka, zemřela mladá, ve věku 38 let. Ačkoli se sňatkem s hrabětem Evženem stala nositelkou šlechtického titulu, jedna z tradovaných verzí říká, že jako původem neurozená osoba v rodinné hrobce Silva-Tarouců nesměla být pohřbena. Julie byla podle všeho krásná žena, její podobu zachytil sám Josef Mánes, rodinný přítel větve rodiny Silva-Tarouců z Čech pod Kosířem, který na počátku 50. let 19. století navštívil také Pohled a hraběnku s hrabětem zachytil celkem na čtyřech portrétech.

V roce 2015 se dočkal obnovy centrální kamenný kříž z roku 1909 umístěný před kaplí Panny Marie. Někdy je nazýván smírčím křížem, neboť je na něm vyveden německo-český nápis z Evangelia sv. Jana 11, 25: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Já jsem vzkříšení i život. Jak je uvedeno ve farní kronice, kříž byl původně ze dřeva s obrazem Krista na plechu, bez fundace. V roce 1859 byl obnoven a v roce 1909 nově zřízen.         

 

POHLEDSKÉ HŘBITOVY

 Původní obecní hřbitov se nacházel v těsném sousedství kostela sv. Ondřeje a dle poznámek v kronice se zde přestalo pohřbívat až kolem roku 1870. Přitom nový hřbitov, zřízený při výjezdu z obce směrem na Havlíčkův Brod, tedy v místě, ve kterém ho známe dnes, byl založen již v roce 1818.

V roce 1933 došlo za působení faráře Augustina Krpálka k rozšíření hřbitova o pozemek za hřbitovní kaplí Panny Marie, ve farní kronice je dokonce zaznamenáno datum vysvěcení této nové části hřbitova – 3. prosince 1933, přičemž je uvedeno, že část nového hřbitova je vyčleněna pro pohřby jiných vyznání. Tento hřbitov slouží svému účelu dodnes. V současné době probíhá druhým rokem oprava hřbitovních zdí financovaná obcí Pohled, Ministerstvem kultury a Krajem Vysočina, byl proveden nátěr fasády márnice i čelní omítané hřbitovní zdi. U vstupu bylo v letošním roce vylepšeno zázemí hřbitova (nová lavička, informační tabule, stojan na kola, nářadí, místo na popelnici).

V blízkosti Pohledu se nacházel ještě jeden hřbitov, a to morový. 15. února 1772 vypukla v Pohledu morová epidemie, které podlehlo 124 místních obyvatel. Kvůli zabránění šíření nákazy byl zřízen nový hřbitov mimo obec u Svaté Anny, kam byli oběti moru (nejspíše hromadně) pohřbeny. Udává se, že se jedná o místo u kapličky u cesty k hájovně, kde byl také vztyčen velký dřevěný kříž s Kristem.

Sekundární literatura:

Hladík, František: Tesáno z kamene, Pohled 1977.

Farní kronika obce Pohled.

Kronika obce Pohled, IV. díl.

Foto: hřbitov před rokem 1933; kaple v r. 2015; interiér kaple a krypty - 2012; hrob Julie hraběnky Silva-Tarouca Unwerth před kaplí - 2012; centrální kříž před kaplí - 1964