Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
30
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
Slet čarodějnic 2024
1
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
2
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
3
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
Očkování králíků
4
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
5
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
6
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
7
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
8
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
9
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
10
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
11
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
12
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
13
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
14
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
15
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
Pošta Pohled - změna hodin
16
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
17
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
18
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
Noční pohádkový les
19
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
20
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
21
Výlukový jízdní řád autobusové linky HB-Pohled-Přibyslav
22 23 24
NOC V GALERII - MUZEU
25 26
27 28
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
29
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
30
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
31
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
1
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu
2
Uzavírka silnice - přesun zastávky ke hřbitovu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Památky obce > Kaple Panny Marie s hrobkou Silva-Tarouců Unwerth

KAPLE PANNY MARIE S HROBKOU SILVA-TAROUCŮ UNWERTH

Obdelníkovou kapli Panny Marie s hrobkou rodiny Silva-Tarouců Unwerth s předsazeným oboustranným schodištěm a s původně šindelovou střechou nechal vystavět r. 1840, rok po smrti svého otce, Evžen hrabě Silva-Tarouca Unwerth (1813–1877), šlechtic, který se zasadil o přestavbu bývalého klášterního konventu na honosné aristokratické sídlo a o výstavbu svatoanenských lázní v roce 1858. V hrobce jsou pohřbeni rodiče hraběte Evžena, Jiří hrabě Silva-Tarouca (1775–1839), Kristina hraběnka Silva-Tarouca, roz. hraběnka z Unwerthu (1788–1841) a tři Evženovi sourozenci Josef (1823–1826), Anna (1825–1826) a Franciska (1828–1829). Uváděných pět rakví lze okénky vedoucími do krypty spatřit i dnes. Hrobka byla několikrát vykradena, přičemž byly z rakví odstraněny některé štítky s  rodovým erbem a jmény. V současné době jsou rozklížené rakve v dezolátním stavu.

V roce 1971 byla při tehdejší „akci Z“ organizované MNV provedena generální oprava kaple. Na původně šindelovou střechu bylo povoleno použít plech, celá budova byla omítnuta zvenčí, štuková výzdoba byla z větší části otlučena a podstatně zjednodušena. Interiéry kaple jsou nepřístupné, výjimkou je mše sloužená v kapli na Dušičky, k uctění Památky zesnulých. Empírová stavba je v současné době v majetku Římskokatolické farnosti Pohled, od roku 2010 je kaple zapsána v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek ČR. V roce 2013 zahájila farnost s přispěním obce Pohled, Ministerstva kultury ČR a Kraje Vysočina opravu vnějšího pláště, při které pomáhali i dobrovolníci z řad občanů, farníků a spolků.  Opravy pokračovaly i v roce 2014 provedením odvodnění kaple a dokončením soklů. V roce 2015 obec financovala vybudování levostranného chodníku kolem kaple a obnovu centrálního kříže před kaplí z roku 1909.

Zajímavý je také příběh prostředního z tří křížů umístěných před kaplí Panny Marie. Jde o hrob Julie hraběnky Silva-Tarouca Unwerth, rozené Kaufmannové (1821- 4. 6.1859), první manželky hraběte Evžena. Julie Kaufmannová byla povoláním herečka, zemřela mladá, ve věku 38 let. Ačkoli se sňatkem s hrabětem Evženem stala nositelkou šlechtického titulu, jedna z tradovaných verzí říká, že jako původem neurozená osoba v rodinné hrobce Silva-Tarouců nesměla být pohřbena. Julie byla podle všeho krásná žena, její podobu zachytil sám Josef Mánes, rodinný přítel větve rodiny Silva-Tarouců z Čech pod Kosířem, který na počátku 50. let 19. století navštívil také Pohled a hraběnku s hrabětem zachytil celkem na čtyřech portrétech.

V roce 2015 se dočkal obnovy centrální kamenný kříž z roku 1909 umístěný před kaplí Panny Marie. Někdy je nazýván smírčím křížem, neboť je na něm vyveden německo-český nápis z Evangelia sv. Jana 11, 25: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Já jsem vzkříšení i život. Jak je uvedeno ve farní kronice, kříž byl původně ze dřeva s obrazem Krista na plechu, bez fundace. V roce 1859 byl obnoven a v roce 1909 nově zřízen.         

 

POHLEDSKÉ HŘBITOVY

 Původní obecní hřbitov se nacházel v těsném sousedství kostela sv. Ondřeje a dle poznámek v kronice se zde přestalo pohřbívat až kolem roku 1870. Přitom nový hřbitov, zřízený při výjezdu z obce směrem na Havlíčkův Brod, tedy v místě, ve kterém ho známe dnes, byl založen již v roce 1818.

V roce 1933 došlo za působení faráře Augustina Krpálka k rozšíření hřbitova o pozemek za hřbitovní kaplí Panny Marie, ve farní kronice je dokonce zaznamenáno datum vysvěcení této nové části hřbitova – 3. prosince 1933, přičemž je uvedeno, že část nového hřbitova je vyčleněna pro pohřby jiných vyznání. Tento hřbitov slouží svému účelu dodnes. V současné době probíhá druhým rokem oprava hřbitovních zdí financovaná obcí Pohled, Ministerstvem kultury a Krajem Vysočina, byl proveden nátěr fasády márnice i čelní omítané hřbitovní zdi. U vstupu bylo v letošním roce vylepšeno zázemí hřbitova (nová lavička, informační tabule, stojan na kola, nářadí, místo na popelnici).

V blízkosti Pohledu se nacházel ještě jeden hřbitov, a to morový. 15. února 1772 vypukla v Pohledu morová epidemie, které podlehlo 124 místních obyvatel. Kvůli zabránění šíření nákazy byl zřízen nový hřbitov mimo obec u Svaté Anny, kam byli oběti moru (nejspíše hromadně) pohřbeny. Udává se, že se jedná o místo u kapličky u cesty k hájovně, kde byl také vztyčen velký dřevěný kříž s Kristem.

Sekundární literatura:

Hladík, František: Tesáno z kamene, Pohled 1977.

Farní kronika obce Pohled.

Kronika obce Pohled, IV. díl.

Foto: hřbitov před rokem 1933; kaple v r. 2015; interiér kaple a krypty - 2012; hrob Julie hraběnky Silva-Tarouca Unwerth před kaplí - 2012; centrální kříž před kaplí - 1964