Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29
Pošta Pohled - dočasná změna hodin
30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12
Očkování králíků dnes
13
Svoz nebezpečných odpadů a odběr starých elektrospotřebičů
14 15
16 17
ČEZ - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
18 19 20 21
Noční pohádkový les v Pohledu
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Spolky a sdružení > Český zahrádkářský svaz > Archiv

ARCHIV

2015

Výbor ČZS děkuje všem členům, kteří pomohli při přípravě a úklidu červencové výstavy květin. Výstavu letos navštívilo 1353 platících osob, z toho 162 dětí.

Na poslední výborové schůzi již bylo rozhodnuto o termínu zahájení moštování. Letos se začne v sobotu 26. září a moštování bude pokračovat každou sobotu, pravděpodobně až do konce října. Cena za 1 litr moštu zůstává pro členy ČZS Pohled symbolická – 1 Kč. Cizí zájemci zaplatí 4 Kč za litr moštu. Pro případné zájemce o moštování ještě připomínáme, že jablka pro tento účel mají být co nejčerstvější. Pokud jablko leží dlouho pod stromem, začne měknout a moučnatět, lisování je pak obtížnější a výtěžnost moštu je nižší.

Červen 2015

Výbor pohledských zahrádkářů a zejména jeho předseda Ing. Jirásek je zaměstnán přípravami dalšího ročníku výstavy květin. Se souhlasem majitele zámku se bude výstava konat ve dnech 25. a 26. července. Nebude chybět celý obvyklý sortiment květin a tentokrát budou i dvě novinky. Tou první jsou výrobky z medu včetně medoviny a různých mastí, které přiveze vystavovatel z Hlinecka. Druhá novinka souvisí s věčným bojem zahrádkářů proti škůdcům a chorobám. Součástí výstavy bude totiž zahrádkářská poradna, kde se budou moci návštěvníci přímo s odborníky poradit, jak s konkrétními škůdci a chorobami bojovat a případně si přímo zakoupit i potřebný prostředek.

 

 V sobotu 28. ledna se zahrádkáři sešli v hasičské klubovně na výroční členské schůzi. Na programu bylo obvyklé zhodnocení loňské činnosti a plán pro letošní rok. V roce 2015 by měly být zajištěny všechny tradiční zahrádkářské aktivity tak, jak jsou na ně členové organizace zvyklí. Schůze se zúčastnil i majitel zámku, který přislíbil zapůjčení prostor pro výstavu. Stejnému majiteli patří i budova moštárny, na kterou letos zahrádkářům končí nájemní smlouva. Díky laskavosti majitele bylo rovněž i v této záležitosti přislíbeno prodloužení pronájmu za podmínek pro zahrádkáře výhodných. Zahrádkáři letos počítají i se dvěma zájezdy. Ten první, na výstavu v Olomouci, se uskuteční již v sobotu 25. dubna. Na podzim se chystají na výstavu do Litoměřic.

Zahrádkáři pravidelně oceňují aktivní členy. Stříbrnou medaili dostala dlouholetá zasloužilá členka Věra Hladíková a čestným uznáním byli oceněni Josef Hanold a Jitka Sedláková.

ROK 2013

Výroční členská schůze 23.2.2013 Poněkud menší účast než obvykle byla zřejmě způsobena nezvykle silným sněžením, které už od rána zasypávalo celý kraj. Předseda ZO Ing. Petr Jirásek shrnul činnost za celý rok a poděkoval všem aktivním členům. Výbor tentokrát ocenil zásluhy Josefa Vojtěcha a Anny Klementové. Oba dostali čestné uznání  spojené s malou peněžní odměnou. Po bohatém občerstvení se rozvinula diskuse, při které se hovořilo o plánech pro letošní rok.

ROK 2012 

V sobotu 25. února se konala výroční členská schůze v klubovně hasičské zbrojnice. Předseda organizace Ing. Petr Jirásek zhodnotil činnost minulého roku. Připomněl, že letos slaví ČZS v České republice své 55. narozeniny. Svaz vznikl v roce 1957 na základech předchozí organizace "Jednota zahrádkářů" nejprve pod názvem Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů. Nyní sdružuje téměř 170 tisíc členů se společným zájmem o pěstování rostlin v 2700 základních a 17 specializovaných organizacích.   V rámci celé republiky se naše základní organizace mezi stovkami místních sdružení rozhodně neztrácí a patří k těm nejlepším. O tom svědčí ocenění, které jsme v letošním roce při příležitosti 55. výročí založení ČZS obdrželi. Republiková rada svazu udělila ZO ČZS Pohled stříbrnou medaili za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí. Toto ocenění získaly v okrese jen 3 organizace – Pohled, Přibyslav a Světlá nad Sázavou. V roce 2012 oslavila naše organizace 40 let. Nejaktivnější členové jsou pravidelně odměňování. Na výroční členské schůzi byla čestným uznáním oceněna práce Josefa Schöbera  a Josefa Hanolda. Stříbrnou medaili za zásluhy obdržel pan Jiří Šimanovský. 

Opět byla  uspořádána tradiční výstava květin. Zahrádkáři také zajišťovali pro své členy práce malotraktorem a na podzim provoz moštárny. Uskutečnili jsme dva zájezdy. Jeden byl v květnu za výstavu Hobby v Českých Budějovicích a druhý v září do jahodárny Vraňany a firmy BENKOR v Mělnické Vrutici, kde se zpracovávají různé druhy koření a bylinek.

ROK 2011

Dne 14. 5. 2011 jsme uspořádali zájezd pro členy i nečleny do nového zahradnického centra v Hradci Králové. Všichni byli spokojeni s nabídkou rostlin, především květin dovážených z  Holandska, keramiky a zahradní chemie. Odpoledne jsme strávili v zoologické zahradě ve  Dvoře Králové a i přes svou náročnost se výlet líbil. Výstava květin, stejně jako letošní pohledská pouť, proběhla za extrémně nepříznivého počasí. Výstavu proto navštívilo pouhých 60 % loňského počtu návštěvníků.

V polovině října se uskutečnil  výlet na prodejní výstavu Flora Olomouc.

Chod moštárny byl zajištěn od 24. září.

ROK 2010

Nejvýznamnější akcí na přelomu července a srpna bylo uspořádání prodejní výstavy květin. Výstava byla úspěšná, měřeno jak přínosem do naší pokladny, tak  i spokojeností  návštěvníků i vystavovatelů. Na výstavu přišlo téměř 2300 lidí. Tomuto dobrému výsledku ale předcházela  příprava výstavy, na které se podílela jen hrstka těch skalních členů naší organizace, za což jim patří velké poděkování. Další akcí bylo uspořádání odborného zájezdu do Výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousích. Při prohlídce sadů jsme viděli perspektivní odrůdy ovoce a také si zde každý účastník zájezdu mohl tyto odrůdy zakoupit za cenu nižší než je obvyklé. Stromky byly kontejnerované. Poté jsme navštívili růžovou školku v Sobotce, kde si každý mohl vybrat tu svou odrůdu.  Zájezd jsme zakončili prohlídkou hradu Kost. Poslední sobotu v září, tj. 25.9. začnememoštovat a moštovat se bude vždy od 7.00-10.00 hod. V případě většího zájmu i déle. Cena zpracovaného moštu je pro členy 1 Kč za litr a pro nečleny 3 Kč. Ukončení moštování bude včas oznámeno. Na výborové schůzi dne 25.8. byla do funkce jednatele ZO po zemřelém Josefu Pokorném navržena Ing. Jitka Sedláková.

ROK 2009

7. března 2009 se v zasedací síni v zámku konala výroční členská schůze. Přítomno bylo 39 členů. Hlavním programem bylo zhodnocení činnosti roku 2008 a zvolení nového výboru organizace na další, pětileté období. Zvoleni byli tito členové: Ludmila Kopicová, Anna Mlatečková, František Mlateček, Jiřina Hanoldová, Stanislav Hanold, Josef Schober, Romana Růžičková, Ing. Petr Jirásek, Josef Pokorný, Jiří Šimanovský, František Rychtecký, Marie Jeřábková, Jiří Tecl ml., Michal Toner, Věra Hladíková, Marie Mišurová a Věra Šimandlová.

9. května se několik našich členů zúčastnilo obecní brigády na čištění cihel ze zdemolovaného domu v centru obce. Tradiční květnový výlet jsme letos uskutečnili na výstavu HOBBY - České Budějovice.

Ještě před poutí jsme opravili  obecní skleník v centru obce! Opadaná omítka nebyla pěknou vizitkou vedle hezky upraveného dětského hřiště. Zásluhou předsedy Ing. Jiráska a členů pana Váchy a pana Jaroslava Novotného ze Zahradní ul. je na skleníku nová, bílá omítka. Materiál poskytla obec a všem třem brigádníkům patří velký dík!

V době konání anenské pouti jsme připravili  37. ročník tradiční výstavy květin v areálu pohledského zámku. Výstavu si přišlo prohlédnout 2005 platících dospělých návštěvníků a 229 dětí.

Pravidelné sobotní moštování začalo letos 19. září. Kvůli malé úrodě jablek bylo vymoštováno pouze 1580 litrů moštu pro celkem 44 zákazníků.

ROK 2008

Jaro 2008 jsme věnovali  rekonstrukci nových prostor pro sklad. V přízemí zámku máme totiž zapůjčenu místnost, kterou budeme muset v případě prodeje zámku vyklidit. Proto nezbývalo než se,  s předběžným souhlasem obecního úřadu, pustit do opravy náhradní místnosti v bývalém objektu statku. Místnost, která kdysi sloužila jako prádelna byla v zuboženém stavu, a tak musely být provedeny značné stavební úpravy. Ke konci května byly práce dokončeny a místnost může sloužit svému účelu, tedy především uskladnění váz a dalších pomůcek pro pořádání výstavy. Členy ZO ČZS bylo odpracováno 90 hodin.

24. května jsme uspořádali výlet do arboreta Horizont. Navštívili jsme i Olomouc. Výlet se opět vydařil, snad každý vezl něco nového do své zahrádky. 36. ročník tradiční výstavy květin ve fotografiích

11. října jsme uspořádali 2. letošní zájezd. Tentokrát jsme navštívili podzimní Floru Olomouc. Počasí bylo mimořádně krásné, a tak se zájezd všem líbil. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit nabízíme Obrázky z Flory Olomouc - podzim 2008

Poslední říjnovou sobotu skončila letošní moštovací sezóna. Bylo vymoštováno 9649 litrů moštu pro 223 zákazníků. Z toho bylo 87 zákazníků z Pohledu a pro ně bylo vyrobeno 2595 litrů moštu. V tomto roce byla mimořádná úroda jablek, a proto i moštování bylo letos, oproti minulému roku, ziskové.

Činnost v roce 2007

Činnost v roce 2006