Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
2 3 4
MUDr. PUČALÍK ve čt 4. 6. NEORDINUJE
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Spolky a sdružení > Český zahrádkářský svaz > Historie svazu

HISTORIE

Zahrádkářská organizace v Pohledu byla založena v březnu 1972, pravděpodobně z popudu Vladimíra Opršala. Zakládající výbor tvořilo 7 členů. Předsedou se stal Vladimír Opršal, místopředsedou Antonín Dvořák a jednatelem František Hladík. Dalšími členy pak byli Milan Novotný, František Rychtecký a Oldřich Hladík. Členská základna se rychle rozrůstala a v roce 1973 již bylo evidováno 37 členů.

Činnost byla od počátku velmi rozmanitá. Zahrádkáři organizovali objednávky ovocných stromků, rozličné přednáškové akce a také například sběr železného šrotu. Výjimkou nebyly ani různé brigády. Antonín Dvořák vedl zahrádkářský kroužek chlapců, do kterého po založení chodilo v průměru 12 školáků. Již v prvním roce existence se výbor soustředil na vybudování moštárny, neboť ta byla považována za velmi užitečné zařízení vzhledem k tomu, že pěstování ovoce bylo tehdy velmi populární. Nápad se podařilo realizovat až v roce 1976. Poté, co sešlo ze záměru adaptovat místnost v MNV, v bývalém lihovaru nebo ve skleníku na školní zahradě, byly svazu v květnu přiděleny 2 zámecké místnosti v přízemí. Bylo nutné vybudovat novou podlahu, odpad, přívod vody a dveře do dvora. Moštárna byla umístěna v prostorách přiléhajících ke kostelu. V srpnu bylo dodáno moštovacího zařízení a zahrádkáři vylisovali více než 3000 litrů moštu. Zájem o tuto službu byl opravdu velký, neboť již v následujícím roce bylo vyrobeno 12 000 l moštu. Moštovalo se dvakrát týdně – ve středu a v sobotu. Moštárna v zámku sloužila zahrádkářům i veřejnosti více než dvacet let. V závislosti na úrodě byly také slabé roky, kdy nemělo smysl ani zahajovat provoz. Většinu let však moštárna fungovala. Absolutního rekordu bylo dosaženo v roce 1982, kdy bylo vymoštováno 35 tisíc litrů.

Hned ve druhém roce své existence uspořádali zahrádkáři první výstavu květin ve dnech 28. - 29. července 1973. Přestože se odbývala ve skromném stylu v prostorách MNV, byla velmi úspěšná. Kromě květin, které tehdy pocházely ze zahrádek jednotlivých členů, byly vystaveny i samorosty pana Heviera a obrazy pana Voháňky. S přípravou pomáhali žáci – členové kroužku. Plakáty vytvořil František Hladík. Výstavy květin pak byly pořádány každý rok. V roce 1976 byly uspořádány výstavy dvě. V červenci se konala obvyklá výstava květin obohacená o pěstování a sběr léčivých bylin a v říjnu výstava ovoce a zeleniny. Šlechtitelská stanice Keřkov představila 20 odrůd brambor, ostatní exponáty - ovoce, zeleninu a podzimní květy dodali členové. V roce 1977 byla červencová výstava z důvodu nedostatku květin doplněna o ruční práce ve spolupráci se svazem žen. Navštívilo ji tehdy asi 800 lidí. Od roku 1978 se pro výstavu začaly se souhlasem vedení školy používat chodby zámku. Kromě výstavy květin se v některých letech opakovaly i podzimní výstavy ovoce. Dodavateli vystavovaných exponátů byli samotní členové svazu. Přelomovým byl v tomto směru rok 1979, kdy se k výstavě poprvé připojili prodejci. O rok později bylo pořízeno známé propagační plátno „Výstava“. Tehdy se na ni přišlo podívat 2500 osob.

Osmdesátá léta představují zlatou éru zahrádkářů v Pohledu. V roce 1982 se svaz rozrostl o členy zahrádkářské osady pod Seckým Dvorem a členská základna tak čítala 87 osob. V listopadu téhož roku požádal tehdejší předseda Vladimír Opršal ze zdravotních důvodů o uvolnění z funkce. Zastoupil jej místopředseda František Mlateček, který pak ve funkci předsedy pokračoval i po řádných volbách. V roce 1987 dosáhla členská základna počtu 105 členů. Ženy tehdy tvořily pouze 41 %, důchodci 39 % a 18 osob mělo bydliště v okolních obcích. Prostory zasedací místnosti MNV byly o členských schůzích naprosto přeplněny, proto zahrádkáři v některých letech využili i sokolovnu. V roce 1986 bylo také rozhodnuto nepřijímat další členy z okolních obcí. Mezi dětmi byl značný zájem o zahrádkářský kroužek. Práci s nimi se věnovali Antonín Dvořák, Vladimír Opršal, Jana Ledvinková a Ladislav Glosr. V roce 1984 bylo do kroužku přihlášeno 40 dětí, jejich počet tedy musel být také omezen. Koncem osmdesátých let byl také největší zájem o výstavu. Absolutního rekordu 5300 návštěvníků bylo dosaženo v roce 1989. V dalších dvaceti letech výstavy navštěvovalo v průměru 2780 osob. Získané tržby umožnily rozšíření služeb členům organizace.

 Na počátku roku 1987 se začalo uvažovat o pořízení malotraktoru, kterým by bylo možné vypomáhat členům při obdělávání větších zahrad. Malotraktor byl zakoupen koncem téhož roku. V devadesátých letech ho využívalo k orbě kolem 35 osob ročně, po roce 2002 cca 20 až 25 lidí, v současnosti kolem 14 osob ročně.

V roce 1997 v souvislosti s plánovaným prodejem zámku začali zahrádkáři řešit nové umístění moštárny. Pro potřeby zahrádkářů byla v roce 1998 přestavěna bývalá garáž statku. Brigádnicky byl vybudován přívod pitné vody, odpady, napojení na kanalizaci a elektrická přípojka, vnitřek místnosti byl obložen obklady a štít budovy dostal nový kabát ve světle zelené barvě. Náklady se vyšplhaly na 111 130 Kč. V této podobě slouží moštárna dodnes, i když budova, v níž je umístěna, už nepatří obci, ale majiteli zámku. Nejlepší výkon v nové moštárně byl zaznamenán v roce 2000, kdy bylo vylisováno 26 200 litrů moštu.

 

Foto: 1. Výdej hromadné objednávky ovocných stromků, 1982; 2. Moštování, 1988; 3. Zahrádkářský kroužek, 1976; 4. Zahrádkářský kroužek, 1976; 5. Výstava květin, 2013.