Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3
Pošta Pohled - dočasná změna hodin pro veřejnost
Omezení autobusových spojů
4
Pošta Pohled - dočasná změna hodin pro veřejnost
Omezení autobusových spojů
5 6
7
Omezení autobusových spojů
8 9
Omezení autobusových spojů
10 11
Omezení autobusových spojů
12 13
14 15
Omezení autobusových spojů
16
Omezení autobusových spojů
17
Omezení autobusových spojů
18
Omezení busu 18.2.
19
Masopustní obchůzka
20
21
Omezení autobusových spojů
22
Omezení autobusových spojů
23
Nejeté autobusové spoje
24
Nejeté autobusové spoje
25
Pošta Pohled - změna hodin pro veřejnost
26
Pošta Pohled - změna hodin pro veřejnost
27
Pošta Pohled - změna hodin pro veřejnost
28
Pošta Pohled - změna hodin pro veřejnost
1 2 3
Pošta Pohled - dočasná změna hodin pro veřejnost
4 5 6
Dětský maškarní karneval

Vyhledat v textu

HISTORIE SBORU

Sbor dobrovolných hasičů byl v Pohledu založen v roce 1880, tehdy ještě jako německý. Počet členů v počátcích sboru nebyl větší než 22. Hned v roce 1880 byla zakoupena čtyřkolová vozová stříkačka, k tomu měl sbor k dispozici starší stříkačku dřevěnou. Vzhledem k tomu, že na venkově v té době bylo velmi málo hasičských sborů, jezdili pohledští hasiči k požárům i velmi daleko, např. do Přibyslavi, Šlapanova, Německého Brodu, Chotěboře, Lípy a jinam. V roce 1912 se sbor stal sborem českým. Od roku 1924 měl  ve svých řadách i několik žen, které se staraly zejména o první pomoc. V roce 1926 byla zakoupena první motorová stříkačka a spolu s ní 200 m hadic. Poprvé se nejen pohledské veřejnosti představila při zkoušce, kdy byl proud veden od řeky ke škole, odtud k lihovaru a kolem fary ke kostelu. Při této vzdálenosti bylo dosaženo dostřiku až nad věže kostela. Už v roce 1934 vystoupilo žákovské hasičské družstvo na přehlídce v Havlíčkově Brodě. Členové sboru se brigádnicky podíleli na rekonstrukci přibyslavského zámku a jeho přestavbě na Hasičské muzeum. V roce 1947 sbor zakoupil první dopravní automobil. Dále měl sbor k dispozici vozidlo Tatra 805, zvané Kačena a od roku 1998 hasičskou Avii.

Hasiči se po celou dobu své existence také podíleli na kulturním dění obce. V roce 1920 uspořádal sbor první hasičský ples. Pořádání plesů trvalo s několika přestávkami až do roku 1999. Kromě toho byly pořádány různé hudební estrády a taneční zábavy. V roce 1985 se sbor zasloužil o vybudování pomníku padlým ve II. světové válce. V 80. letech 20. stol. proběhla družba s hasičskými kolegy z Polska.

STARÁ A NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE                           

Stará hasičská zbrojnice u křižovatky na Přibyslav byla dokončena na konci roku 1948. Pod touto budovou se nacházela požární nádrž na 400 hl vody z roku 1929. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu byla původní zbrojnice v roce 2011 zbourána. Současná hasičská zbrojnice vznikla přestavbou nevyužité a zchátralé budovy bývalé sušky obilí v centru obce. Stavební práce začaly na jaře roku 2007, kolaudace proběhla na konci roku 2009. Celkové náklady činily 3,5 mil. Kč. Stavba byla financována zejména z prostředků Obce Pohled, Kraje Vysočina a s přispěním společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Členy sboru a některými ochotnými pohledskými občany bylo zdarma odpracováno 4500 brigádnických hodin. Budovu tvoří dvě podlaží, přičemž přízemí slouží jako garáž a sklad zásahové a soutěžní techniky, součástí garáže je i šatna a zázemí pro výjezdové družstvo. V patře je umístěna klubovna s kuchyní a sociálním zařízením. Klubovna je využívána nejen členy sboru, ale slouží i ostatním spolkům v obci. Na venkovním prostranství je umístěna dřevěná socha sv. Floriána, dar Obce Pohled ke 130. výročí založení sboru.

POŽÁRY A ZÁSAHY

Před založením hasičského sboru vypuklo v obci několik velkých požárů. Od roku 1880 se obci „červený kohout“ vyhýbal až do velkého požáru v květnu 1917, kdy se oheň z hořící stodoly uprostřed obce postupně rozšířil na okolní domy a vyhořela tak velká část dnešní ulice Revoluční. Ve 20. až 80. letech minulého století propukl požár v několika pohledských domech, na samotách patřících k obci, na nádraží ve vagonech s uhlím i v areálu statku budovaném v 80. letech nad obcí směr Havlíčkův Brod.

V novodobé historii pomáhal sbor s hašením lesa u Simtan v dubnu 2000, při požáru špejcharu v roce 2002 a požáru lesa u Rouštan v roce 2004. Hasiči také pomáhají při povodních a přívalových deštích zajištěním pomoci při stěhování zatopených prostor a odčerpáváním vody z domů, sklepů a studní. Tak tomu bylo v roce 2012 a 2013. Při vyhlášení povodňové pohotovosti kontrolují stav vody v řece a jejích přítocích. Výjezdové družstvo je zařazeno v kategorii JPO V.

Foto: 1. Historicky první snímek sboru, 1880; 2. Stará zbrojnice, 1980; Noční zásah při průtrži, 2013;