Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
2 3 4
MUDr. PUČALÍK ve čt 4. 6. NEORDINUJE
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Spolky a sdružení > Myslivci > Archiv

ARCHIV

Zima a předjaří 2012

Letošní zima byla do první poloviny ledna velmi mírná. Přikrmování zvěře,které je tradiční činností všech myslivců v průběhu zimního období, nebylo tak náročné jako v předcházejících letech. Seno a letninu zvěř do této doby prakticky nebrala, jádro pouze omezeně a jediné, co celoročně pravidelně navštěvovala  jsou slaniska. Pernatá drobná zvěř zastoupená v minulosti bažantem se na území naší honitby prakticky nevyskytuje a z další zvěře se vyskytuje v naší honitbě na katastru Obce Stříbrných Hor zbytková populace koroptve polní. Té jsme v minulosti vybudovali pro zimní přikrmování tzv. koroptví boudy. Jsou to místa sloužící nejenom pro jejich přikrmování jádrem, ale zároveň slouží  také jako místa bezpečí před případným útokem pernatých dravců. Od druhé poloviny měsíce ledna nastoupila pravá zima, což se projevilo zvýšeným zájmem zvěře o předkládané krmení. Přesto to pravé období zimy vzhledem k jejímu pozdnímu nástupu bylo poměrně krátké. V měsíci březnu podle průběhu počasí zvěř bude již postupně přecházet na zelenou pastvu. V současné době již započal tok právě zmíněných koroptví, kdy dochází k rozštipování rodinných hejnek a následnému párkování. Zvečera je na místech jejich výskytu slyšet jejich typické čiřikání. V březnu naši členové pomohou Obci Pohled při údržbě veřejné zeleně a v dubnu se tradičně zúčastníme akce „Čistá Vysočina“ pořádané Krajem Vysočina, kdy se budeme spolupodílet s ostatními zájmovými organizacemi na sběru odpadů kolem silnic vedoucích po katastru naší obce. Podle průběhu jarního počasí Obci Stříbrné Hory pomůžeme při výsadbě stromků v obecním lese, který jsme si vzali v loňské roce pod svojí patronaci.

Foto z výroční schůze 11. 2. 2012 

Sčítání zvěře 2011

Krajem Vysočina nařízené sčítání zvěře proběhlo ve dvou termínech, a to 12. 2. 2011 a 5. 3. 2011.. Během těchto dvou dnů byla v naší honitbě nasčítaná všemi našimi členy tato zákonem sledovaná zvěř: srnčí 83 ks, daňčí 18 ks, muflonní 1 ks, černá 12 ks, zaječí 72 ks, koroptve 15 ks.

PODZIM 2011

Podzimní období je z pohledu myslivců obdobím žní. Zdaleka již ale ne takovým, jak ho pamatují ještě naši otcové nebo dědové. Tehdy totiž hlavní lovnou zvěří byla zvěř drobná, zastoupená početnými stavy zajíce polního, koroptví polní, bažantem obecným a různými druhy divokých kachen. Dnes se ze zmíněných druhů u nás loví zajíc a divoké kachny, a to ještě pouze v počtu několika kusů, které se pak automaticky stávají součástí zvěřinové tomboly, která se při poslední leči losuje mezi šťastné výherce.  Na začátku října  proběhl výlov Simtanského rybníka. Chovem kaprů rozšiřujeme naši mysliveckou činnost, kterou vykonáváme ze zákona, i o další dobrovolnou činnost rybářskou, kdy již po několik desetiletí chováme kapry v tomto rybníce. Výlov probíhá tradičně v první polovině měsíce října a letos připadl na sobotu 9. října. Počasí se vydařilo stejně jako výlov samotný. Vylovení kapři se na hrázi třídili podle velikosti a ti velcí, tržní, se hned prodávali zájemcům z řad místních spoluobčanů. Zbylí menší kapři se opět vraceli do rybníka a budou sloužit jako chovná základna pro následující rok. Při výlovu bylo možné ochutnat přímo na hrázi smažené řízky z vylovených kaprů, které jako občerstvení pro členy sdružení, ale i pro ostatní veřejnost připravují naši členové z „vařící skupiny“, a musím říci, že jako každý rok i letos se chlapům řízky povedly. Přestože letošní rok nebyl svým počasím pro růst kaprů přímo ideální, za vydatné péče a pravidelného krmení našeho mysliveckého hospodáře pana Jana Nimmertondla byli kapři, na rozdíl od zpráv z okolí, narostlí a chuťově v mase výborní. Dalšími podzimními akcemi byly hony na kachny, zajíce, černou a škodnou zvěř. Drobnou zvěř lovíme pouze v počtu několika kusů a je pak součástí zvěřinové tomboly při poslední leči. I přes nízké stavy drobné zvěře je pro všechny účastníky honů celodenní procházka příjemným zakončením pracovního týdne. Poslední akcí, kterou jsou završeny podzimní aktivity našeho sdružení, je pořádání tradiční poslední leče. Letos se konala v sobotu 4. prosince a celá akce proběhla v kulturním domě ve Stříbrných Horách. K poslechu a tanci během celého večera hrála hudební skupina PROFIL pod vedením kapelníka a starosty obce Krátká Ves v jedné osobě, pana Jiřího Ondráčka. Pro všechny zúčastněné byla připravena bohatá zvěřinová tombola skládající se z kachen, bažantů, zajíců a z hlavní ceny - srny. Kromě zvěřiny byly v tombole zastoupeny ceny, které nám poskytli naši sponzoři z řad místních či okolních firem a živnostníků. I jim patří touto cestou velké poděkování! Jako pohoštění jsme připravili pro přítomné výborný zvěřinový guláš od paní Neuwirthové a daňčí řízky, které připravovala „vařící skupina“ myslivců pod vedením Jiřího Poláka. Samozřejmě, že se na celé akci kromě zmíněných podíleli dle svých možností všichni naši členové. Věříme, že se  všem zúčastněným průběh večera líbil a že se všichni dobře bavili. Určitě tomu napomohlo i předtančení místní taneční skupiny Gazella Break Dance, která se skládá z několika chlapců ze Stříbrných Hor pod vedením Jana Sibery, kteří si vytvořili vlastní choreografii a svými vystoupeními si získávají přízeň i podporu svého okolí.
Podzimní opatření na podporu drobné pernaté zvěře

Od obce jsme si pronajali jednu místnost v budově bývalého statku. Jsou to holé zdi, pouze strop, který je z pěkných trámů, je zachovalý. Jinak musíme udělat vše - podlahy, omítky, dveře, okna. Místnost si brigádnicky upravujeme na klubovnu. Rekonstrukce probíhá pod vedením Jana Nimmertondla. Předpokládáme, že se letos stihne udělat asi 70 % prací. Zbytek příští rok.

Na zvelebení obce jsme zrealizovali  v sobotu 24. ledna brigádu. Vyčistili jsme pozemky u hřbitova a okolo rybníčku „Jeliňáku“ od náletových dřevin.

Před akcíBrigádníci Brigádníci

Brigádníci

Vyčištěná plocha po akciBrigádníci

V roce 2007 jsme obnovili tradici posvícenského výlovu simtanského rybníka. I letos se prodej kaprů za výhodnou cenu těšil velkému zájmu pohledských občanů. výlov 2008výlov 2008

výlov 2008

Velmi úspěšná byla i prosincová Poslední leč s bohatou tombolou.

příprava poslední leče 2007tombola