ROZPOČTY

Pro zobrazení rozpočtu klikněte na odkaz :

Rozpočet 2019.pdf

 rozpočet 2018.pdf

 rozpočet 2017.pdf

rozpočet 2016

rozpočet 2015

rozpočet 2014

rozpočet 2013

rozpočet 2012

rozpočet 2011

rozpočet 2010

rozpočet 2009

rozpočet 2008

rozpočet 2007

rozpočet 2006

rozpočet 2005

 

Rozpočet roku 2004

 

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  

4.169.350,00 Kč

Nedaňové příjmy  

177.500,00 Kč

Kapitálové příjmy    
Dotace  

215.660,00 Kč

Financování  

246.310,00 Kč

Celkem  

4.808.820,00 Kč

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Silnice  

60.000,00 Kč

Čekárna Rouštany  

10.000,00 Kč

Pitná voda  

5.000,00 Kč

Kanalizace  

5.000,00 Kč

Dotace škole  

1.220.000,00 Kč

Knihovna  

44.000,00 Kč

Kronika  

6.300,00 Kč

Kaplička Simtany  

15.000,00 Kč

Dotace církvi  

20.000,00 Kč

Noviny  

12.000,00 Kč

SPOZ  

7.500,00 Kč

Příspěvky divadlo  

15.000,00 Kč

Dotace SRPD  

15.000,00 Kč

Příspěvek, karneval, dětský den  

1.000,00 Kč

Tělovýchova příspěvek  

30.000,00 Kč

Veřejné osvětlení  

40.500,00 Kč

Pohřebnictví  

8.600,00 Kč

Bytovky ZTV  

500.000,00 Kč

ZTV projekt střed obce  

150.000,00 Kč

Střed obce údržba  

80.000,00 Kč

Pojízdná prodejna  

5.000,00 Kč

Změna územního plánu  

200.000,00 Kč

Nebezpečný odpad  

7.000,00 Kč

Komunální odpad  

270.000,00 Kč

Plasty  

25.000,00 Kč

Veřejná zeleň  

26.300,00 Kč

Pečovatelka  

11.000,00 Kč

Klub důchodců  

5.000,00 Kč

Požární ochrana  

40.000,00 Kč

Zastupitelstvo obce  

706.000,00 Kč

Vnitřní správa  

1.163.620,00 Kč

Pojištění  

100.000,00 Kč

Zdravotní středisko  

5.000,00 Kč

Celkem  

4.808.820,00 Kč

 

Rozpočet roku 2003

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  

3.733.800,00 Kč

Nedaňové příjmy  

211.600,00 Kč

Kapitálové příjmy    
Dotace  

212.000,00 Kč

Financování  

1.884.200,00 Kč

Celkem  

6.041.600,00 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje  

4.191.600,00 Kč

- školství  

1.000.000,00 Kč

- ostatní  

100.000,00 Kč

- kultura  

147.500,00 Kč

- místní hospodářství  

1.439.900,00 Kč

- státní správa a samospráva  

1.504.200,00 Kč

Rezerva    
Kapitálové výdaje  

1.850.000,00 Kč

Financování    
Celkem  

6.041.600,00 Kč

 

Rozpočet roku 2002

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  

3.510.900,00 Kč

Nedaňové příjmy  

611.600,00 Kč

Kapitálové příjmy    
Dotace  

205.700,00 Kč

Financování  

1.540.500,00 Kč

Celkem  

5.868.700,00 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje  

3.198.700,00 Kč

- školství  

1.110.500,00 Kč

- kultura  

151.200,00 Kč

- místní hospodářství  

453.000,00 Kč

- státní správa a samospráva  

1.384.000,00 Kč

- ostatní  

100.000,00 Kč

Kapitálové výdaje  

2.670.000,00 Kč

Financování    
Celkem  

5.868.700,00 Kč

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecpohled.cz

Registrujte se zde