NÁVRHY ZNAKU A PRAPORU

TŘETÍ KOLO HLASOVÁNÍ

Po třetím kole hlasování, které se uskutečnilo 27.-29.7. známe vítěznou variantu obecního znaku a praporu. Z druhého kola postupovaly varianty č. 4 a 6. Volit přišlo 129 pohledských občanů.

 

Varianta č. 6 získala od občanů

85 hlasů.

 

Varianta č. 4 (viz níže) získala

44 hlasů.

 

 

 

 

 

 DRUHÉ KOLO HLASOVÁNÍ

Z druhého kola hlasování, které se uskutečnilo od pátku do neděle 21.6. - 23.6.2013 v klubovně hasičské zbrojnice, nevzešla vítězná varianta. Výběru obecního znaku a praporu se účastnilo 89 občanů, kteří své hlasy rozdělili takto:

4. varianta - 26 hlasů

6. varianta - 26 hlasů

7. varianta - 18 hlasů

9. varianta - 19 hlasů

Zastupitelstvo obce nyní musí zvážit, jak při tomto patovém výsledku dále postupovat. Jako možná se jeví varianta, kdy mezi 2 vítěznými návrhy rozhodne zastupitelstvo obce, dalším řešením je třetí kolo veřejné volby, které by se mohlo uskutečnit v době konání svatoanenské pouti.

Níže si můžete prohlédnout 2 postupující varianty a 2 vyřazené z 2druhého kola hlasování a dále zbylých 8 návrhů, vyřazených po prvním kole hlasování. U každé varianty je uveden počet hlasů, který získal v 1. kole, popř. 2. kole hlasování.

Návrhy znaku a praporu vypracoval heraldik a vexiolog Mgr. Jan Tejkal.

 

 VÍTĚZNÉ VARIANTY ZNAKU A PRAPORU Z DRUHÉHO KOLA HLASOVÁNÍ:

 

Varianta 4:

"V modro-červeně polceném štítě lilie nad zkříženými ostrvemi vyrůstajícími z dolního okraje štítu, vše stříbrné.“

35 hlasů v 1. kole

26 hlasů v 2. kole

 

 

 

 

Varianta 6:

„V modro-červeně polceném štítě lilie provázená nahoře po stranách dvěma nakloněnými odvrácenými lipovými listy, vše stříbrné.“

34 hlasů v 1. kole

26 hlasů v 2. kole

 

 

 

VARIANTY NEPOSTUPUJÍCÍ PO 2. KOLE HLASOVÁNÍ

 

 

Varianta 7:

„Ve stříbrno-červeně polceném štítě modro-stříbrně polcená lilie provázená nahoře po stranách dvěma nakloněnými odvrácenými lipovými listy, vpravo modrým a vlevo stříbrným.“

36 hlasů v 1. kole

18 hlasů v 2. kole 

  

 

Varianta 9:

„V červeném štítě nad dvěma stříbrnými vlnitými sníženými břevny tři lilie, prostřední modrá ve stříbrném vydutém zkráceném klínu, krajní stříbrné.“

29 hlasů v 1. kole

19 hlasů v 2. kole

 

  

 

 VARIANTY NEPOSTUPUJÍCÍ PO 1. KOLE HLASOVÁNÍ:

Po prvním kole tajného hlasování, které probíhalo od pátku do neděle 22.-24. 3. 2013 a kterého se zúčastnilo 86 občanů, postoupily do červnového druhého kola varianty č. 4, 6, 7 a 9. 

 

 

 

 

Varianta 1:

„Ve stříbrno-modře polceném štítě snížený vydutý hrot přecházející v horní polovinu lilie, obojí opačných barev.“

24 hlasů

 

 

 

 

 

 

Varianta 2:

„Ve stříbrno-zeleně polceném štítě snížený vydutý hrot přecházející v horní polovinu lilie, obojí opačných barev.“

 12 hlasů

 

  

 

 

 

Varianta 3:

„Ve zlatém štítě modrá lilie nad černými zkříženými ostrvemi vyrůstajícími z dolního okraje štítu.“

12 hlasů 

 

    

 

 

 

Varianta 5:

„V modrém štítě lilie provázená nahoře po stranách dvěma nakloněnými odvrácenými lipovými listy, vše stříbrné.“

  12 hlasů

 

 

 

 

Varianta 8:

„V modrém štítě nad dvěma stříbrnými vlnitými sníženými břevny tři lilie, prostřední modrá ve stříbrném vydutém zkráceném klínu, krajní stříbrné.“

16 hlasů

  

 

 

 

 

Varianta 10:

„V modro-zlatě polceném štítě nad vlnitým zúženým sníženým břevnem opačných barev vpravo zlatá liliová hůlka, vlevo černá uťatá jedle.“

 27 hlasů

 

 

 

Varianta 11:

„V modro-stříbrně polceném štítě nad vlnitým zúženým sníženým břevnem opačných barev vpravo stříbrná liliová hůlka, vlevo zelená uťatá jedle.“

 21 hlasů

 

 

 

 

Varianta 12:

„V zeleno-stříbrně polceném štítě nad vlnitým zúženým sníženým břevnem vpravo liliová hůlka, vlevo uťatá jedle, vše opačných barev.“

 20 hlasů

 

 

 

 

 

LEGENDA K POUŽITÝM SYMBOLŮM (opis ze zprávy heraldika Mgr. Jana Tejkala):

 1.LILIE

 • je zobrazená variantně  - buď v podobě samostatné lilie (Varianty 3-7), tří lilií (Varianta 8 a 9), či liliové hůlky (Varianta 10-12), nebo ve formě tzv. heroldské figury vydutého hrotu zakončeného horní polovinou lilie s geometrickým dělením štítu (Varianta 1 a 2).
 • Lilie jakožto atribut Panny Marie představuje symbol německého (Frauenthal) i latinského názvu obce (Vallis Sanctae Mariae, Vallis Beatae Virginis, Vallis Virginis Mariae – Údolí Panny Marie) a symbol cisterciáckého kláštera v Pohledu (když znak tohoto řádu je poset liliemi).
 • Kromě popsané symboliky lilie také odkazuje na pečeti kostela i kláštera s vyobrazením Panny Marie s Ježíškem a liliovou hůlkou, resp. růžovými keři, a na znaky abatyší doložené pečetěmi z 18. století.
 • Lilie je současně atributem sv. Anny a jako taková tedy rovněž odvolává na poutní místo Svatá Anna nad obcí.
 • Ve spojení s vydutým hrotem se jedná o symbol kláštera jako gotické stavby, přičemž tvar vydutého hrotu zároveň schématicky vyjadřuje jednak vrch - a tedy i český název obce Pohled, jenž se vykládá od pěkného pohledu do kraje - a jednak vrchol jedle odkazující na místní část Simtany, jejíž české jméno pochází od německého Siebenthan, což má původ v označení Sieben Tannen – tj. sedm jedlí (Varianty 1 a 2).

 2. POLCENÍ ŠTÍTU

 • Polcení štítu na dvě stejně velká znaková pole symbolizuje integraci dvou místních částí (Pohled, Simtany) do jedné samosprávné obce Pohled, podobně jako zdvojení některých dalších znakových figur (listy, břevna, ostrve) – obsahují ho Varianty 1, 2, 4, 6, 7, 10-12.

 3. ZKŘÍŽENÉ OSTRVE

 • (Varianta 3 a 4) představují erbovní znamení Smila z Lichtenburka, který stál u zrodu pohledského kláštera.
 • Ostrve měly ve svých znacích také abatyše kláštera v 18. století (Candida Adlerová a Candida Marešová).
 • A konečně ostrve je přítomná také v erbu hrabat z Unwerthu, pozdějších majitelů panství Pohled po zrušení kláštera (1807-1824).

 4. DVA LIPOVÉ LISTY

 • v počtu odpovídajícímu počtu místních částí obce (Pohled a Simtany) u Variant 5-7 - připomíná lipovou alej spojující klášter v Pohledu s poutním místem Svatá Anna a lípy u kláštera.

 5. VLNITÉ BŘEVNO

 • (případně dvojice vlnitých břeven) u Variant 8-12 symbolizuje polohu obce na řece Sázavě a připomíná zázračný pramen u poutního místa Svatá Anna, nebo sochu sv. Jana Nepomuckého (jehož atributem je mj. voda).

 6. VYDUTÝ ZKRÁCENÝ KLÍN

 • ve spojení s liliemi vyjadřuje historický název obce (Údolí Panny Marie) – Varianty 8 a 9.

 7. JEDLE

 • je podobně jako motiv vydutého hrotu - mluvícím znamením místní části Simtany (tj. symbolem vyjadřujícím název vsi – Sieben Tannen – Sedm jedlí) – Varianty 10-12.

 BAREVNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU ZNAKU A VLAJKY OBCE:

K této problematice heraldik Jan Tejkal poznamenává: „Pokud jde o zvolení barev znaku v obecné rovině, existuje v heraldickém tvarosloví pravidlo o nemožnosti pokládání barvy na barvu a kovu na kov. V klasické komunální heraldice českých zemí hovoříme o šesti základních tinkturách, k nimž posléze přibyly další doplňkové tinktury, kupříkladu tzv. přirozené barvy. Dvě z oněch základních tinktur jsou tzv. kovy - zlatá neboli žlutá a stříbrná neboli bílá, zatímco ostatní - červená, modrá, zelená a černá - patří do kategorie barev. Je tedy možno volit buď kovový štít (resp. kovové pole štítu) a barevné figury, či opačně barevný štít (resp. barevné pole štítu) a figury kovové. V obou případech je přitom vhodné zachovat co nejmenší možný počet tinktur. U návrhu znaku pro obec Pohled lze pak - při zachování popsaného pravidla - uvažovat o následujících barevných kombinacích s těmito významy:

 • stříbrná, modrá = heraldická reflexe barvy vody,
 • modrá = mariánská barva,
 • stříbrná, červená = historická příslušnost obce k zemím českým,
 • zelená = heraldické vyjádření polohy obce ve venkovské krajině (lesy, louky, pole),
 • zlatá, černá = erbovní tinktury Lichtenburků.“

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecpohled.cz

Registrujte se zde

Vyhledat v textu

16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf

Telefon: 569 432 821
Fax: 569 439 218
obec.pohled@iol.cz

Datová schránka: emgavya

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 5

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
28
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
29
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
30
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
31
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
1
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
2
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
3
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
4
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
5
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
6
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
7
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
8
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
9
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
10
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
11
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
12
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
13
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
14
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
15
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
16
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
17
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
18
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
19
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
20
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
21
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
22
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
23
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
24
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
25
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
26
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
27
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
28
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
29
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY
30
Výlukový jízdní řád - uzavírka SIMTANY

Návštěvnost stránek

289562