ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

IČO 60127198

ČLENOVÉ A SOUČASNÝ VÝBOR

 K 1. 1. 2019 měla ZO ČZS Pohled 67 členů. Současný výbor zvolený 16. 2. 2019 má 13 členů

Předseda: František Rychtecký, Místopředseda: Jiří Tecl, Tajemník: Jitka Neuwirthová

Členská schůze  16. 2. 2019

magnolie.JPGVýroční členská schůze, která se konala 16. února za účasti 37 členů a 5 hostů byla tentokrát volební. Byl zvolen nový výbor a nová kontrolní komise. Členové vyslechli zprávu o činnosti v uplynulém roce, zprávu o hospodaření v roce 2018 a o aktuálním stavu finančních prostředků. Byl schválen plán činnosti a rozpočet na další rok. Ze šesti možností vybrali členové 2 zájezdy, které se letos uskuteční. Nejvíce hlasů získal zájezd na výstavu květin do Čimelic a zájezd na muzikál do Prahy.

Zahrádkáři děkují odstupujícím členům výboru panu Josefu Hanoldovi a Karlu Petrovi za dlouholetou a obětavou práci!

Pozvánka na výlet do Čimelic

Pozvánka na muzikál

   

ČINNOST ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

Pro své členy zajišťuje ČZS řadu služeb. Funguje zahrádkářská knihovnička, kde si členové mohou půjčit odborné knihy a časopis Zahrádkář. Každoročně bývají organizovány dva zájezdy se zahrádkářskou tematikou a pravidelně jsou ve spolupráci s klubem důchodců pořádány návštěvy divadelních představení. Organizace vlastní malotraktor, který mohou využít členové i nečlenové k obdělávání větších zahrad. Organizace vlastní také štěpkovač, který zapůjčuje na likvidaci dřevní hmoty ze zahrad. Na podzim je vždy zprovozněna moštárna, v níž si členové za symbolickou cenu mohou nechat vylisovat nadbytečné ovoce. Moštárna slouží i pro nečleny a obyvatele okolních obcí. Tato služba je v okrese poměrně ojedinělá, a proto se na podzim do Pohledu sjíždějí zájemci ze širokého okolí. Zahrádkáři pomáhají i při brigádách při úklidu veřejných prostranství a opravách obecního majetku a rovněž spolupracují s ostatními organizacemi při pořádání větších akcí. V případě zájmu jsou pořádány přednášky a vzdělávací akce. Vyvrcholením činnosti je každoroční červencová výstava květin, kterou je možné i nadále v zámku pořádat díky vstřícnosti nového majitele, do jehož vlOcenění naší organizaceastnictví přešel zámek v roce 2012.

 ÚSPĚCHY

Při příležitosti 55. výročí založení ČZS v naší obci udělila republiková rada svazu ZO ČZS Pohled stříbrnou medaili za dlouho-letou obětavou práci pro rozvoj zahrádkář-ského hnutí. Toto ocenění získaly v okrese jen 3 organi-zace – Pohled, Přibyslav a Světlá nad Sázavou.

Historie

Archiv

 

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecpohled.cz

Registrujte se zde